Romska smycken – i tradition och samtid

Photo: Charlotta Sandelin

Som en del av Stockholm Craft Week hålls seminariet Romska smycken – i tradition och samtid på Konstfack och på Zoom, torsdagen den 30 september kl 15–19.  

Föranmälan krävs till anders.ljungberg@konstfack.se.


Under 1900 -talet har, som en del av modernismens misstänksamhet mot det ornamentala, flera av de tekniker som varit centrala inom metallhantverkets ornamentala tradition kommit att ställas i skamvrån. Detta är problematiskt ur flera perspektiv. Dels har smyckekonsten genom detta berövats kunskap kring viktiga tekniker, som under århundraden använts för att lyfta fram berättelser inom smyckekonsten och dels har de som trots allt förvaltat denna kunskap inte involverats i en smakriktad konsensus som präglat såväl utbildningar som andra institutioner under det modernistiska projektet. Tekniker som filigran och granulering och de formuttryck som förknippas med dem har delvis sina rötter i Indiska urgamla traditioner och har sedan spridits till Europa via bl.a. Egypten. En av de grupper som fört med sig dessa kunskaper och sedan även förvaltat dem även under 1900-talet är den Romska.

Romsk smyckekonst har både historiskt och i samtiden, med sin rika ornamentiktradition och starka formuttryck, inspirerat konstnärliga utövare inom smyckefältet. Rosa Taikon, en av Sveriges viktigaste smyckeskonstnärer, utbildade sig på 1960-talet till silversmed på Konstfack. Hennes smycken präglades av tidens formideal liksom av hennes romska kulturarv. Med Rosa Taikon som inspiration riktas i detta seminarium fokus på romsk smyckekonst i Sverige och Europa.

Trots att den Romska smycketradition på så många sätt inspirerat många andra, och trots Rosa Taikons stora framgångar, har denna smycketradition inte uppmärksammats i särskilt hög grad vid institutioner som Konstfack. Vi vill därför fördjupa oss i denna tradition i förhoppningen att detta kan öppna för en vidare förståelse och intresse för en viktig, men förbisedd del av smyckets historia i Sverige och Europa.


Program

15.00-15.15 Introduktion Anders Ljungberg. Professor CRAFT! Konstfack

15.15-15.45 Elin Thomasson. Hälsinglands museum. Rosa Taikon

Paus

15.55-16.25 Erland Kaldaras – Romskt kulturcentrum Malmö. Silversmide för romska ungdomar

16.30-17.05 Paneldiskussion. Inkluderande perspektiv inom smyckefältet och förutsättningar för detta i det institutionella formatet.
Deltagare: Erland Kaldaras + Elin Thomasson + Jon Petterson + Maria Lantz
Moderator: Anders Ljungberg

Paus

17.25-18.05 PhDr. Jana Horvathova. Museum of Romani Culture. Brno, Tjeckien. Treasure of the Roma/Amare somnaka.

18.05-18.35 Jon Petterson och Sebastian Casinge, Franzwagnersällskapet. Resandes hantverk i historien

18.35-19.00 Sammanfattning samt öppen diskussion


Medverkande
Elin Thomasson är ansvarig för minoritetsfrågor /romskt kulturarv vid Hälsinglands Museum. Projektledare och producent av utställningen Rosa Taikon – Konsten och kampen.

Erland Kaldaras har varit nationell utvecklare för romskt hantverk. Genom organisationen Romska kulturcentret i Malmö drev han bl.a. projektet Romskt hantverk igår, idag, imorgon tillsammans med romska ungdomar och Skånes hemslöjdsförbund. Tillsammans med Hälsinglands museum driver Kulturcentret även den digitala bildsamlingen Romska bilder, som samlar fotografier med koppling till svenskromsk historia.

Franzwagnersällskapet (Jon Petterson/Sebastian Casinge) arbetar bl.a. för språkliga och kulturella rättigheter för resande, en av de grupper som räknas till den nationella minoriteten romer. Med stöd av Riksantikvarieämbetet publicerades 2020 rapporten De resandes kulturarv, baserat på en inventering av materiellt och immateriellt kulturarv i privat och offentlig ägo. Resultatet blev bl.a. en översikt av det hantverk som finns bevarat i samlingar i Sverige.

Dr Jana Horváthová är historiker och museolog, med fokus på materiell kultur. Hon är idag chef för Museet för romsk kultur i Brno, Tjeckien där hon bland annat curerat utställningen Amare Somnaka – Treasure of the Roma, som berättar om smyckestraditioner hos olika romska grupper.

Anders Ljungberg (moderator) Professor CRAFT! smycke och Corpus, Konstfack.

Maria Lantz är rektor på Konstfack.

Länkar

Stockholm Craft Week
Kontaktperson
Anders Ljungberg , anders.ljungberg@konstfack.se , 0704157905

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS