Socialstyrelsen ska genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022-2024 ta fram och sprida kunskapsstöd och att genomföra kompetenshöjande insatser om de nationella minoriteternas rättigheter och de nationella minoritetsspråken. Stödet ska riktas till beslutsfattare och professioner inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och äldreomsorgen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 december 2022 och 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Socialstyrelsen ska senast den 31 januari 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet), avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS