Solring intressant föremål som kopplas till Resandefolket på Bohusläns museum

Skärmklipp från Bohusläns museums digitala sida

Ring av mässingsplåt med en smalare vridbar ring utanpå med ett litet hål i samt en kort kedja. Föremålet som enligt uppgift brukade tillverkas och försäljas av Resande.

Solringenen användes från 1500-talet fram till omkring sekelskiftet 1900 Solringen var under 1800-talets slut en billig ersättning för dyra fickur. Intressant komplement till Bohusläns museets samling av föremål kopplade till Resandefolket.

Den bredare ringens skåra är på utsidan omgiven av månadsbokstäverna, i två rader markerade som begynnelsebokstäverna för årets 12 månader. På ringens insida är siffror markerade i två rader. Siffrorna markerar timmarna, en rad för förmiddagen (4 5 6 7 8 9 10 11) och en rad för eftermiddagen (1 2 3 4 5 6 7 8). Siffran 12 (middagen mitt på dagen) står mellan de två raderna.

Vid avläsning placeras hålet på den smala ringen vid aktuell månadsbokstav. Man håller ringen hängande fritt i luften med hjälp av kejda/tråd, så att solen träffar hålet. Tiden kan sedan avläsas på den breda ringens motsatta insida, där solstrimman träffar timsiffran. Solljuset, inte skuggan, visar alltså tidpunkten i ringen.

Källa: Bohusläns museum

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS