Sverige får ordförandeskapet i IHRA

Åminnelse av folkmordet på Sinti och romer, 2 augusti 2019

Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades på IHRA:s digitala plenarmöte i Leipzig den 3 december 2020.

Det var Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson som 1998 tog initiativet till IHRA. IHRA:s grunddokument, Stockholmsdeklarationen, antogs sedan år 2000 och är det styrdokument som ger riktning åt IHRA:s arbete. IHRA, som Sverige var med och grundade genom den så kallade Stockholmsdeklarationen år 2000, består av 34 medlemsstater och ett antal organisationer.

Det ordförandeskap som Sverige tillträder i mars är ettåriga och roterar mellan medlemsländerna. Det var i samband med arbetet med Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen den 13 oktober 2021 som Sverige erbjöds att inneha ordförandeskapet i IHRA under 2022/2023.

Det har bildats ett sekretariat för IHRA-ordförandeskapet som leds av Andrés Zanzi, Kanslichef för sekretariatet för IHRA-ordförandeskapet. Sekretariatet bjöd den 20 december 2021 in berörda judiska och romska grupper i Sverige till Sakråd med civila samhället om Sveriges ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

IHRA rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen

IHRA:s rekommendationer är framtagna av experter från från IHRAs drygt 30 medlemsländer. De är avsedda som en grund för och stöd i att:

  1. Utveckla kunskapen om Förintelsen, säkerställa en individuell förståelse byggd på korrekta fakta samt öka medvetenheten om antisemitism och vad det kan leda till;
  2. Skapa en undervisningsmiljö som stimulerar viljan att lära om Förintelsen;
  3. Främja kritiskt tänkande om och reflektion kring Förintelsens historia, inklusive förmågan att argumentera mot förnekelse och förvanskning av denna historia;
  4. Bidra till utbildning om mänskliga rättigheter och viljan att förebygga folkmord genom förståelsen av hur insikter i Förintelsens historia leder oss vidare till frågor och kunskaper om andra folkmord.

Ladda ner den kompletta IHRA rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen här.

Inom den internationella alliansen till minne av Förintelsen (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) möts regeringsrepresentanter och experter för att stärka, främja och verka för utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen och för att efterleva åtagandena i Stockholmsdeklarationen från år 2000. IHRA (tidigare känd som Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, eller ITF) inrättades 1998 på initiativ av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson. Idag består IHRA-nätverket av ett fyrtiotal länder och ett antal viktiga internationell samarbetsorganisationer som åtagit sig att arbeta med frågor relaterade till Förintelsens historia. IHRA-nätverket består av representanter för en rad framstående institutioner som specialiserat sig på undervisning, hågkomst och forskning kring Förintelsen. Ett tema som IHRA valt att prioritera under åren 2019 till 2023 är att motverka förvanskning av historieskrivningen.  

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS