Demokrati

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser […]