Nyheter

EU-rapport om romer i Sverige

Presentationer och diskussioner om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rapport ”Roma and Travellers in six Countries” Inbjudan till regionala presentationer och diskussioner om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapport ”Roma and Travellers […]