Demokrati

EU-parlamentet inrättar Daphne Cuarana Galizias journalistpris

Den 16 oktober instiftades Daphne Cuarana Galizias journalistpris .Den 16 oktober är årsdagen av hennes död, priset är på 20 000 euro och kommer belöna framstående journalistik som speglar EU:s värden. Priset kommer att uppmärksamma den […]

Demokrati

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Fakta-PM om EU-förslag En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser […]

nyheter

EG lanserar en ny tioårsplan för romer

Europeiska kommissionen (EG) har antagit en ny tioårsplan, inklusive ett förslag till en EU-rådsrekommendation, för att stödja romer i EU. Det finns sju viktiga områden som EG anser att det är nödvändigt att fokusera på: jämställdhet, inkludering, […]

nyheter

Nyheter| EU: s ansträngningar för integration av romer visar på framsteg, enligt ny rapport

EUROPA| EU-kommissionen antog den 6 september sin årliga rapport om genomförandet av nationella romerintegrationsstrategier , enligt vilka utbildning är det område där nationella myndigheter vidtar mest åtgärder för att främja romernas integration. Rapporten undersöker framgångsfaktorerna för romernas […]