Kultur

EU, mat och kulturarvet

Vi lever i en värld som har blivit globaliserad. Vi rör oss över gränserna på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Vi flyttar också på oss på ett sätt som är nytt. Jag tänker […]

nyheter

Många skandalerna kring EU:s gränspolis

Efter de många skandalerna med EU:s gränspolis Frontex, som internationella medier rapporterat om, hörs nu krav från flera håll om att Frontex chef Fabrice Leggeri måste avgå. Leggeris avgång har länge varit ett krav från […]

nyheter

Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet

I  opinionsundersökningen anser över hälften att EU ska bekämpa våld och terrorism. När det kommer till vilka värderingar som EU bör försvara, är det mest populära svaret bland såväl svenskar som övriga EU-medborgare att ”försvara […]

Demokrati

EU-parlamentet inrättar Daphne Cuarana Galizias journalistpris

Den 16 oktober instiftades Daphne Cuarana Galizias journalistpris .Den 16 oktober är årsdagen av hennes död, priset är på 20 000 euro och kommer belöna framstående journalistik som speglar EU:s värden. Priset kommer att uppmärksamma den […]

Demokrati

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Fakta-PM om EU-förslag En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser […]

nyheter

EG lanserar en ny tioårsplan för romer

Europeiska kommissionen (EG) har antagit en ny tioårsplan, inklusive ett förslag till en EU-rådsrekommendation, för att stödja romer i EU. Det finns sju viktiga områden som EG anser att det är nödvändigt att fokusera på: jämställdhet, inkludering, […]

nyheter

Nyheter| EU: s ansträngningar för integration av romer visar på framsteg, enligt ny rapport

EUROPA| EU-kommissionen antog den 6 september sin årliga rapport om genomförandet av nationella romerintegrationsstrategier , enligt vilka utbildning är det område där nationella myndigheter vidtar mest åtgärder för att främja romernas integration. Rapporten undersöker framgångsfaktorerna för romernas […]