Demokrati

En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Fakta-PM om EU-förslag En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser […]