Blänkare

Minoritetsveckan i Gävleborg 3- 9 oktober

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. @regiongavleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i […]

No Picture
Blänkare

Minoritetsveckan i Gävleborg 3–9 oktober

Minoritetsveckan i Gävleborg är en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter och kultur samt nationella minoritetsspråk. Minoritetsveckan arrangerades för första gången 2021 och återkommer även i år! Mer information Nationella minoriteter och […]

Blänkare

Minoritetsveckan i Gävleborg 2021

Minoritetsveckan i Gävleborg 2021 syftar till att lyfta och öka kunskapen om samtliga av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk genom bland annat fysiska som digitala föreläsningar, utställningar, bokbord, dialoger och kulturevenemang. Veckan är […]