nyheter

Avhandling om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag

Sexism och rasism på läkarutbildningen visar sig framförallt i upprepade små och till synes obetydliga handlingar som – avsiktligt eller oavsiktligt ­– förmedlar ringaktning och exkludering av kvinnliga studenter och studenter tillhörande en kulturell eller […]