Twitter fortsätter att misslyckas med att skydda kvinnor online

Twitter gör fortfarande inte tillräckligt för att skydda kvinnor och ickebinära personer mot övergrepp, näthat och trakasserier som sker på nätet. Det visar en ny rapport som Amnesty International publicerar i dag.

I rapporten “Twitter Scorecard 2021” går Amnesty igenom vad Twitter hittills gjort när det kommer till att införa och följa en rad rekommendationer de fått för att kunna skydda kvinnor och ickebinära personer mot övergrepp som sker på deras plattform.

Trots en del välkomna framsteg, som gjorts sedan Amnestys Twitter-rapport från 2020, måste Twitter göra mycket mer för att ta itu med övergrepp som sker online mot kvinnor och marginaliserade grupper. Twitter har bara implementerat en av Amnestys tio rekommendationer från rapporten fullt ut. Förbättringen handlar om begränsade framsteg när det gäller att öka transparensen kring innehållsmoderering samt processen för överklagande.

Trots upprepade uppmaningar om att förbättra plattformen brister Twitter fortfarande i sina löften om att skydda användare som i högre grad riskerar att utsättas för övergrepp online. Med tanke på att företaget säger sig vilja “ge alla makten att själva skapa och dela idéer direkt och utan hinder” är det uppenbart att kvinnor och marginaliserade gruppers säkerhet online hotas på ett oproportionerligt vis, säger Michael Kleinman, chef för teknik och mänskliga rättigheter på Amnesty International USA.

En undersökning som gjordes i oktober 2021 på uppdrag av Amnesty bland twitteranvändare i USA visar också att kvinnor som är mer aktiva på Twitter är mer benägna att rapportera egen erfarenhet av övergrepp online, jämfört med de kvinnor som är mindre aktiva på plattformen. Undersökningen visar att 40 procent av kvinnorna som använder Twitter mer än en gång om dagen rapporterar övergrepp mot dem själva, jämfört med tretton procent av de kvinnor som använder plattformen mindre än en gång i veckan.

Amnesty frågade även de kvinnor i undersökningen, som valt att inte anmäla övergrepp, varför de inte gjort en anmälan. 100 procent av de tillfrågade kvinnorna som använder Twitter flera gånger i veckan och som valt att inte rapportera övergrepp svarade att det ”inte var värt mödan”.

Bland de framsteg som Twitter gjort kan man bland annat se en större mängd tillgänglig information via deras hjälpcenter och rapporter. De har även lanserat nya kampanjer för att öka medvetenheten bland allmänheten, utökat omfattningen av deras policy för kränkningar, förbättrat sina rapporteringsmekanismer och förbättrat sina integritets- och säkerhetsfunktioner. Men även om Twitter har gjort en del framsteg är de långt ifrån tillräckliga och problemen kvarstår.

Twitters svar på Amnestys senaste rapport är följande: ”Vi är fast beslutna att öppet experimentera med produktlösningar som hjälper till att lösa de grundläggande problem som våra användare möter och tillhandahålla funktioner för att våra användare ska kunna skapa en egen upplevelse. Även om många av dessa förändringar inte direkt fångas upp i Amnestys analys, tror vi att dessa förbättringar i slutändan kommer att göra det möjligt för våra mest utsatta användare att bättre och utan rädsla kunna använda sig av sin yttrandefrihet, ett mål som vi delar med Amnesty.”

Trots detta måste Twitter göra mer för att kvinnor och icke-binära personer, såväl som alla användare, på alla språk, ska kunna använda plattformen utan att riskera att utsättas för hat, trakasserier och övergrepp. Twitter har både ett företagsansvar och en moralisk skyldighet att vidta konkreta åtgärder för att inte orsaka eller bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter, vilket inkluderar att kompensera för de skador som uppstår som ett resultat av det som händer på plattformen.

Vi har gång på gång sett hur Twitter misslyckas med att motverka den skada och påverkan som plattformen orsakat kvinnor och marginaliserade grupper. Vi lever i en värld som under covid-19-pandemin blivit allt mer beroende av digitala utrymmen, och det är avgörande att Twitter möter detta behov genom att bevisligen engagera sig i att förbättra onlineupplevelserna för alla användare oavsett identitet, säger Michael Kleinman.

Metod
Årets rapport sammanställer samtliga rekommendationer som Amnesty har gett Twitter sedan vi släppte vår första rapport 2018. Rekommendationerna har sedan omvandlats till 10 huvudrekommendationer som kan delas in i fyra kategorier: Transparens, Rapporteringsmekanismer, Processer för granskning av inrapporterat missbruk, Sekretess- och säkerhetsfunktioner. Vår analys av företaget fokuserar på dessa fyra kategorier eftersom förändringar i någon av dessa kategorier anses ha mest positiv inverkan på kvinnors upplevelser på Twitter.

Hela det engelska pressmeddelandet kan man läsa här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS