Unga i riskzon får ökad kompetens, stärkt självkänsla och en meningsfull fritid

BIld av Darwin Laganzon från Pixabay

Med projektet På ungas hemmaplan vill fritidsförvaltningen i Umeå stärka unga i riskzon med hjälp av bland annat relationsstärkande åtgärder och kunskapshöjande insatser. Projektet ska ge unga möjlighet att själva påverka beslut som rör deras fritid.

Källa: umea.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Under de senaste åren har olika aktörer larmat om att allt fler unga upplever ett utanförskap och att de lockas av gatulivet. Med bakgrund i det har fritidsförvaltningen startat projektet På ungas hemmaplan (PUH) med medel från den statliga myndigheten BRÅ. Projektet drivs av personal på fritidsgården Athena och Ersboda ungdomens hus fram till och med 31 december 2023.

Syftet med projektet är att ge unga i riskzon bättre kunskaper om juridik, stärka relationen mellan unga och polis samt stärka ungas självkänsla och känsla av meningsfullhet genom att främja inkludering och delaktighet. I projektet sker god samverkan med områdes- och ungdomspolis.

– För att satsningar ska vara träffsäkra behöver vi utforma dem med och inte för dem det berör. I det här projektet får vi på ett nytt och unikt sätt kanalisera arbetet med ungdomskriminalitet genom att synliggöra ungas egna röster. Med hjälp av de medel vi fått kan vi avlöna sex ungdomar som, med handledning av oss, får vara med och planera, genomföra och utvärdera olika aktiviteter. Genom detta får deras insatser mer dignitet och de får möjligt att bygga på cv och personligt brev samt att det gör vår satsning mer resultatinriktad, på så sätt att unga leder unga genom att vara goda förebilder, säger Darin Baroshki, projektledare samt fritidsledare på Ersboda ungdomens hus och Athena fritidsgård.

Evin Cetin besöker Umeå 7 december

Inom ramen för projektet kommer Evin Cetin till Umeå torsdag 7 december. Evin är jurist, målsägarbiträde och författare till boken Mitt ibland oss som handlar om gängledarna som beställer mord, de som lever med ett pris på sitt huvud, de som rekryterar barnsoldater i drogkrigen och barnsoldaterna själva.

Evin Cetin kommer både att föreläsa för elever på Dragonskolan och moderera ett samtal mellan unga, politiker och tjänstepersoner på Ersboda ungdomens hus. Syftet med dialogen är att lyfta ungas röster och att göra dem delaktiga i framtagandet av förebyggande och främjande insatser för att stoppa utvecklingen av ungdomskriminaliteten. Målet är att tillsammans kunna besvara frågan Vad ska Umeå göra för att förhindra att unga dras in i gängkriminalitet?

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS