Unik dom i Sverige: Två dömda för barnäktenskapsbrott

pixabay

På polisens hemsida kan man läsa att Västmanlands Tingsrättdömt två personer till villkorlig dom och dagsböter för barnäktenskapsbrott. Det var första gången som lagen prövades i svensk domstol.

I april 2021 upprättades en polisanmälan om barnäktenskapsbrott efter att polisen fått kännedom om att två 17-åringar, en pojke och en flicka, ingått äktenskap i december 2020.

Polisen samlade in bevisning i form av filmer, bilder och vittnesberättelser, bland annat ifrån en tillställning i Köping där 17-åringarna ingick ett så kallat traditionellt äktenskap.

I utredningen framkom inget som pekade mot att 17-åringarna tvingats ingå äktenskap, istället har föräldrarna tillåtit det ske vilket är ett barnäktenskapsbrott enligt ny lagstiftning från den 1 juli 2020.

Bevisningen ledde till att föräldrarna till pojken greps och senare häktades misstänkta barnäktenskapsbrott. Om flickans föräldrar hade gjort sig skyldiga till brott gick aldrig att utreda då de var boende i Tyskland, dit flickan försvann under utredningens gång och därefter inte gick att nå.

Med pojkens föräldrar i häkte fortsatte utredningsarbetet och vid två större insatser förhördes familjens anhöriga som vittnen. Deras berättelser stärkte misstankarna om att 17-åringarna tillåtits ingå äktenskap.

Berättelserna ändrades sedan vid rättegången där anhöriga istället menade att det inte handlade om en tillställning om äktenskap, utan om en välkomstfest för flickan som tagit sig från Tyskland till Sverige. Något som föräldrarna och pojken också vidhöll när de fick frågor om tillställningen. 

Sakkunnigutlåtanden stärkte misstankarna

För att utreda om det verkligen handlade om ett äktenskap tog polisen hjälp av två externa personer med stor kunskap om bland annat barnäktenskap och den aktuella kulturen. När de förutsättningslöst tagit del av filmer, bilder och konversationer var de eniga om att pojken och flickan ingått ett så kallat traditionellt äktenskap. 

Sakkunnigutlåtandena tillsammans med övrig bevisning var tillräckligt för att åklagaren Jessica Wenna, som lett förundersökningen en längre tid, i oktober 2021 kunde väcka åtal mot föräldrarna. Åtalet innebar att barnäktenskapsbrottet skulle prövas i svensk domstol för första gången någonsin.

Den 13 april meddelade Västmanlands Tingsrätt domen i målet: Föräldrarna till pojken döms till villkorlig dom och dagsböter för barnäktenskapsbrott.  

Domen förväntas överklagas till Hovrätten.

O dad thaj i daj osudime so zheninje pe 17 bershenge chave

Äktenskapstvång, barnäktenskap och vilseledande till äktenskapsresa

Att genom tvång eller utnyttjande av någons utsatta belägenhet förmå en person att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse är ett brott (äktenskapstvång eller barnäktenskapsbrott BrB 4 Kap § 4c). När det gäller personer under 18 år finns inget krav på användande av tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet. Då räcker det att någon förmår eller, om det handlar om vårdnadshavare eller motsvarande, tillåter att barnet gifter sig. Även försök, förberedelse och stämpling är kriminaliserat. Brotten är undantagna kravet på dubbel straffbarhet, vilket innebär att gärningarna inte behöver vara kriminaliserade i det land där de begås. Även att genom vilseledande förmå en person att resa till ett annat land för att denna ska ingå äktenskap eller en äktenskapslikande förbindelse är ett brott (vilseledande till äktenskapsresa BrB Kap § 4d).

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS