Utegångsförbud har blivit vanligare, men inte i Sverige

pixabay

Många länder begränsar sina medborgares rörelsefrihet med anledning av det coronaviruset. Men inte i Sverige. Sverige har däremot beslutat om ett inreseförbud från Storbritannien efter upptäckten av nya stammar av viruset.

Utegångsförbud har blivit en vanlig åtgärd för att motverka spridningen av coronavirus i ett flertal länder. Att det inte sker i Sverige beror på att grundlagen inte ger regeringen möjlighet att deklarera undantagstillstånd då det finns inte stöd i svensk lag att göra det. Sverige har däremot kommit med nya strängare restriktioner. Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

I Sverige har vi fortfarande mottot frihet under ansvar. Förklaringen till detta finns i vårt lagsystem, där vår rätt att röra på oss är grundlagsskyddad. Att införa ett allmänt utegångsförbud är därför inte möjligt enligt svensk lag.

Sverige har inte befunnit sig i en krigs- eller krissituation på väldigt länge och har därför inte någon sådan undantagslagstiftning. 

Vår grundlag, regeringsformen, sätter stopp för begränsningar i rörelsefriheten utan stöd av lag. Det som går att göra med stöd av lagen är att sätta individer som smittats eller blivit utsatta för smitta i karantän. Det innebär att de får varken lämna eller ta emot besök.

När Folkhälsomyndighetens jurister utrett möjligheten till åtgärder utifrån smittskyddslagen har de kommit fram till att de, förutom att de kan sätta individer i karantän, endast kan spärra av mindre områden. Enligt Tegnell kan det handla om ”något hus, en skola eller liknande”

Regeringen har istället använt möjligheten i ordningslagen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i ett försök att få bukt på pandemin. Av samma orsak kommer också de flesta skolor undervisa på distans och all personal som kan ska jobba hemifrån. Allt för att minska kontaktytorna och därmed minska spridningen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61