​Sverige – Amnesty, Vårdförbundet och andra kräver att socialministern säkerställer att rätten till vård ska gälla alla

pixabay

I går skickade en rad tunga organisationer och förbund, bland dem Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svenska läkaresällskapet, en förfrågan om möte med socialminister Lena Hallengren. Syftet är att diskutera tillgången till vård för en av de mest utsatta grupperna i Sverige: EU-medborgare utan det europeiska sjukförsäkringskortet som lever i fattigdom och utanförskap i Sverige.

Papperslösa och asylsökande har rätt till subventionerad, nödvändig vård i Sverige enligt en lag som antogs 2013. Stora problem finns i tillgång till vård även för dessa grupper, men för utsatta EU-medborgare är det ännu svårare. De omfattas inte av lagen och i praktiken får de höga räkningar för nödvändig vård eller nekas vård helt och hållet. Olika regioner gör på olika sätt och rättsosäkerheten är stor. En bulgarisk kvinna som Amnesty varit i kontakt med fick till exempel räkningar på över 100 000 kronor efter att ha fött barn på ett svenskt sjukhus, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Amnesty och Läkare i Världen har fått vittnesmål från rumänska kvinnor som fått räkningar på tusentals kronor efter besök på gynakuten. En man med ett stort sår på buken nekades operation. En kvinna blev efter ett stort antal aborter nekad att sätta in en kopparspiral. En blev avvisad i kassan på akuten för att hon å ena sidan inte hade EU-sjukförsäkringskortet och å andra sidan inte betraktades som papperslös för att hon hade en rumänsk legitimation.

Vi hör förtvivlade representanter för hjälporganisationer säga att enda anledningen till att inte människor i den här gruppen dör eller får men för livet är att det finns frivilliga läkare och organisationer som tar emot dem utanför det officiella systemet. Det här är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen.

Det har under en längre tid kommit kritik från flera håll. Stadskontoret påpekade 2016 i en utvärdering av 2013 års lag att oklarheten om ifall EU-medborgare ska omfattas rätten till vård för papperslösa är orimlig. Samma år fick Sverige kritik från både FN-kommittén om mänskliga rättigheter och FN:s kommitté om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterför att utsatta romer från andra EU-länder systematiskt utesluts ur rättighetsskyddet här. Amnesty International kom med svidande kritik i en rapport 2018.

Amnesty International, Läkare i Världen, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet, Barnmorskeförbundet, Sveriges Stadsmissioner, RFSU och Svensk sjuksköterskeförening har utfärdat ett gemensamt upprop där vi ber regeringen åtgärda situationen.

I går skickade organisationerna tillsammans en förfrågan där vi ber om möte med ansvarig minister Lena Hallengren för att överlämna de tusentals namnunderskrifter som hittills kommit in, och diskutera hur regeringen tänker åtgärda frågan, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu