Nyheter

Rasism på internet ska kartläggas

Regeringen har beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och […]