Ann-Sofi Grenholm svarar på frågor om samrådsmöten med romer i Västerbotten

Regeringskansliets referensgrupp 2023. Originalfoto Romer i Stockholm

Vi på DIKKO ser över samrådsmöten och den representation som sker ute i vårt land för romer. I januari kommer Stockholm stad med sina svar på våra frågor om hur de gör romer delaktiga.

Vet du att de kommer vara ett samråd där du bor, tipsa oss gärna så vi kan skicka över några frågor. Skriv till redaktionen@dikko.nu

Redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Region Västerbotten bjuder in till samråd för judar och romer är den 17 mars kl 17.00 och samråd för alla fem nationella minoriteter är den 25 mars kl 17.00.

Hur kommer det sig att ni har samråd med romer och judar tillsammans?

Vi provar olika sätt att ha samråden på, framför allt efter önskemål som kommer fram vid samråd med er nationella minoriteter. Ibland har vi samråd med alla fem nationella minoriteter samtidigt.

Hur försäkrar ni er om att det blir ett samråd med delaktighet och reell påverkan och inte ett informationsmöte? 

Vi har svårt att nå och få romska deltagare till våra samråd, och det skulle vi vilja förändra! Här tas också gärna olika förslag från minoritetsgruppen hur vi kan förbättra deltagandet av romer på olika sätt. Regionen är en stor organisation, och det är inte alltid lätt att veta allt som är på gång och att få med alla viktiga samrådsfrågor. Jag tror att de utbildningar som bland annat hälso- och sjukvårdsförvaltningen har skrivit in i sin verksamhetsplan 2024 att genomgå ( utbildning om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och konsultationsordningen) ska göra det bättre. Tror också att vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta delar i verksamheten som vi kan förbättra! Romer får väldigt gärna skicka in ärenden och områden att förbättra till samrådet. Vissa ärenden har vi samrått om, några exempel är regionala kulturplanen, regionala utvecklingsstrategin m.m. Vi försöker också bjuda in tjänstepersoner allt utifrån önskemål och behov.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS