Beslut om fortsatt hög terrorhotnivå

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen har fattat beslut om att terrorhotnivån fortsatt ska ligga kvar på en hög nivå, en fyra på den femgradiga skalan. Händelseutvecklingen i Sverige och omvärlden påverkar både våldsbejakande extremister och främmande makts säkerhetshotande verksamhet.

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Bilden som utmålas av Sverige som ett islamfientligt land har starkt bidragit till det ökade terrorhotet från våldsbejakande islamism. Sverige ses fortsatt som ett prioriterat mål. Hotet kommer från både ensamagerande och grupper som kan styras från aktörer utomlands, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Det är en samlad lägesbild, där en ny helårsbedömning från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) samt Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism ingår, som ligger till grund för det förnyade beslutet kring terrorhotnivån.

Samtidigt med hotet från våldsbejakande islamistisk extremism finns ett fortsatt attentatshot från våldsbejakande högerextremism och även från individer som agerar utifrån en blandad, ihop plockad ideologi, bland annat antistatlig.

– Ett högt terrorhot tillsammans med situationen i övrigt gör att säkerhetsläget i Sverige är allvarligt. Det kommer sannolikt att bestå under en längre tid. Hoten är komplexa, de går in i varandra och förstärks på så sätt. Den snabba händelseutvecklingen är svår att förutse men får ofta direkta konsekvenser på hoten mot Sverige, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Såväl våldsbejakande extremister som främmande makt kan försöka utnyttja och påverka händelseutvecklingen i en för Sverige negativ riktning för att uppnå sina egna syften och mål.

– Sverige ska inte vara en plattform för att bedriva säkerhetshotande verksamhet, varken för våldsbejakande extremister eller främmande makt. Vi måste tillsammans arbeta för att göra Sverige mindre attraktivt att verka i, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS