Bra bemötande för nationella minoriteter, en punkt för Regionstyrelsen i Norrbotten

Regionstyrelsen i Norrbotten behandlar ungefär 30 punkter på sitt sammanträde 7 december. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp. Några av punkterna berör de nationella minoriteterna.

Bra bemötande för nationella minoriteter

En person som tillhör en nationell minoritetsgrupp ska känna sig väl bemött och respekterad vid kontakter med Region Norrbottens verksamheter. Den som vill nyttja sin rätt enligt lagstiftningen att använda sitt nationella minoritetsspråk i kontakt med regionen ska ha möjlighet till detta.

Region Norrbotten har i samråd med nationella minoriteter tagit fram en handlingsplan som ska säkerställa tillämpningen av minoritetslagstiftningen och på se till att Region Norrbotten sköter sina åtaganden inom minoritetspolitiken.

Handlingar till sammanträdet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS