CRAFT! Konstfack + Hälsinglands Museum

Photo: Charlotta Sandelin

TORSDAG 30 SEPTEMBER 2021 KL. 15:00 UTC+02–19:00 UTC+02

Evenemang av Hälsinglands museum och Sthlm Craft Week
Lm Ericssons väg 14, SE-126 26 Hägersten, Sverige
Längd: 4 h
Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller. Begränsningar av antalet besökare i lokalen kan förekomma, vi ber er respektera detta samt att ha tålamod med eventuella väntetider utanför.//SEMINARIUM & DIGITALT: Romska smycken – I tradition och samtid, 30 september kl. 15.00-19.00

https://konstfack-se.zoom.us/j/61579332372

Föranmälan krävs: anders.ljungberg@konstfack.se

Romsk smyckekonst har med sin rika ornamentiktradition och starka formuttryck, inspirerat många utövare inom smyckefältet. Rosa Taikon, en av Sveriges viktigaste smyckeskonstnärer, utbildade sig på 1960-talet till silversmed på Konstfack. Hennes smycken präglades av tidens formideal liksom av hennes romska kulturarv. Med Rosa Taikon som inspiration riktas fokus på samtida och framtida romsk smyckekonst i Sverige och Europa.

CRAFT! är ett internationellt Masterprogram på Konstfack där konsthantverket ses som en relevant metod för att ifrågasätta och utmana samtiden. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.

Hälsinglands Museum är beläget i Hudiksvall, i ett före detta bankpalats. Här får både kulturhistoriska och konstinriktade utställningar ta plats för att på olika sätt beröra både vår historia och samtid. Museet jobbar även med ett regionalt uppdrag kring romska frågor, ett arbete som syftar till att bidra till de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.//
Läs mer / Read more: https://stockholmcraftweek.se/craft-konstfack…
Medverkande / Artists: Elin Thomasson, Erland Kaldaras, Jana Horváthová, Anders Ljungberg, Jon Petterson, Sebastian Casinge

//SEMINAR & DIGITAL: 30 September at 15.00-19.00https://konstfack-se.zoom.us/j/61579332372

Registration required: anders.ljungberg@konstfack.se

With its rich ornamental tradition and strong form expression Romani jewellery has inspired many practitioners within the jewellery field. Rosa Taikon, one of Sweden’s most important jewellery artists, trained as a silversmith at Konstfack University College of Arts Crafts and Design in the 1960s, made jewellery signed by the times as well as by her Roma cultural heritage. With Rosa Taikon as a source of inspiration, the focus for this seminar on contemporary and future Romany jewelry in Sweden and Europe.

CRAFT! is an international Master’s program at Konstfack University of Arts Crafts and Design where craft is considered a relevant method for questioning and challenging the present. The program is characterized by a social commitment rooted in crafts positioning itself between and beyond traditional boundaries.

Hälsinglands Museum is located in Hudiksvall, in a former bank palace. Here, both cultural-historical and art-oriented exhibitions take place touching both our history and the present in different ways. The museum also works with a regional assignment on Roma issues, a work that aims to contribute to the national minorities’ opportunity to maintain and develop their culture.

Photo: Charlotta Sandelin

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS