De reisende i byen – Romanifolket/taternes historie i Oslo

TISDAG 23 MAJ 2023 KL. 09:30

Evenemang av Oslo byarkiv

Oslo byarkiv

Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Seminar og byvandring tirsdag 23. mai i Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

Den nasjonale minoriteten romanifolket/taterne har en lang historie i Oslo. For noen har Oslo vært en del av et tradisjonelt nomadisk liv med reising, handel og håndverk. Andre har valgte å slå seg ned i storbyen. Dette skjedde samtidig som assimileringspolitikken utgjorde en alvorlig trussel for mange reisende gjennom store deler av 1900-tallet.

Oslo byarkiv inviterer til seminar, byvandring og sosial sammenkomst om de reisendes rike byhistorie. Det blir historiske foredrag, personlige fortellinger, sang og samtale. Det blir servert lunsj og etter byvandringen blir det en sosial samling med enkel bevertning.

Det settes ut bord til de som ønsker å vise frem eller selge egenproduserte ting (for eksempel bøker, musikk, håndarbeid og gjenstander). Ingen kostnad.

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering så ønsker vi påmelding innen 19. mai til: johanne.bergkvist@kul.oslo.kommune.no (merk lunsj og/eller ettermiddagsmat).

Alle er hjertelig velkommen!

Seminar 10.00 – 13.30
9.30 Dørene åpner: Kaffe og kjeks
10.00 Sang ved Nora Pettersen, leder for Tater-Millas Venner
10.10 Velkommen ved Ranveig Låg Gausdal, byarkivar – Arkivenes ansvar for dokumentasjon på nasjonale minoriteters historie
10.20 Gro Wærstad, Kulturdirektoratet – Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne
10.30 Anne Minken, historiker – Et kritisk blikk på de reisendes historie
11.00 Arnvid Lillehammer, historiker – Reisende i byen. Et spørsmål. Var byen viktig for det reisende folket på overgangen mellom 1700-tallet og 1800-tallet?
11.30 Sang ved Rita Lysgård
11.40 Espen Andersen, Riksarkivet – Hva forteller arkivet etter Norsk Misjon Blant Hjemløse?
12.10 Lunsj
13.00 «Barna som blei tatt». Barna var nøkkelen i assimileringspolitikken og en stor andel av reisendes barn ble tatt fra foreldrene gjennom 1900-tallet. Frans Pettersen i samtale med tidligere forsker Karen-Sofie Pettersen og historiker Per Haave

Byvandring 13.30-15.30
Omvisere: Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt
• Tukthusfange, smed og en av de største folkemusikk-kildene, Samuel Hellen – Brenneriveien med Ann Turi Ford
• Båtliv i Akerselva – Hausmanns bru
• Arbeidsanstalten Prindsen i Storgata – Sang og fortelling av Nora Pettersen om sin oldemor Ulla
• Oppdagingen av reisende som et folk. Redningsanstalten Toftes Gave i 1846 – Asylet på Grønland
• Blant soldater og arbeidere i arbeiderforstedene – Grønland
• Assimilering og rasehygiene – Den kontroversielle Scharffenberg-statuen ved Botsfengslet

Sosial sammenkomst fra 16.00 –
Vi går samlet tilbake til Byarkivet.

Bildetekst:
Etter et slagsmål i Grensen i 1846 ble mange reisende arrestert og ført til Tukthuset. Barna ble satt på redningsanstalten Toftes Gave, som da lå på Grønland. På Tukthuset ble presten Eilert Sundt opptatt av de reisendes språk og kultur og dette ble starten på en omfattende kartlegging. Barna på Toftes Gave ble første generasjon barn som ble offer for den systematiske politikken der de reisendes barn ble tatt fra foreldrene. Bildet viser Christian Fredriksen og Johanne Lovise Glad i politiforhør. Tegning av Andreas Bloch, hentet fra H. Meltzers bok Politinotiser. Smaabilleder fra Folkelivet fra 1912

Tid: Tirsdag 23. mai kl. 9.30
Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS