Kultur

Det en ikke vet har man ikke vondt av?

Det er et gammelt ordtak som sier…. Det en ikke vet har man ikke vondt av.Som vi alle vet er dette ordtaket en sannhet med modifikasjoner. For jeg føler faktisk at det jeg ikke visste, det […]