SANNHET OG FORSONING – POLITISK BESVÆR?

TISDAG KL. 15:00 15/8
Evenemang av Taternes Landsforening

GRAND HOTEL, Arendal

Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Sannhet og forsoning – Nasjonale minoriteter, kulturell berikelse eller politisk besvær?

Vi vil ta for oss betydningen av statens unnskyldning og uttalte ønsker om forsoning. Anbefalte tiltak som ikke følges opp kan føles som nye overgrep.

1. juni 2023, leverte Sannhets og forsonings komiteen, ledet av Dagfinn Høybråten, sin rapport til Stortinget.

Utvalget bak NOU 2015:7 – Assimilering og motstand leverte sin rapport 1. juni 2015. (ny Stortingsmelding om nasjonale mioriteter Meld. 12 -2020 sier at ingen anbefalte tiltak skal igangsettes)

Norges institusjon for menneskerettigheter leverte i august 2022 en rapport om holdninger til Nasjonale minoriteter og urfolk.

De foreslår alle en rekke av de samme tiltakene for å rette opp konsekvenser etter fornorskning og assimilering. Kan man regne med at de vil bli igangsatt gjennom «generelle tiltak» som vil komme alle minoriteter utsatt for fornorskning tilgode? Å skape forventninger til endringer uten reelle handlinger kan vi ikke godta.

Debatt og panelsamtale.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS