Utstilling om båtreisende i Lillesand

Foto Lars Harstad

Utstillingen blei til etter at vi tok kontakt med Anne Sophie Høeg-Omdal ved By og Sjøfartsmuseet i Lillesand.

Det viste seg at de hadde hatt en liten utstilling for noen år siden som var om båtreisende i Lillesand. De var veldig tent på å lage en ny utstilling sammen med oss i Landsorganisasjonen for Romanifolket, Lor, og den blei en realitet på veldig kort varsel. Dagens utstilling består av en del elementer fra den tidligere utstillingen samt en god del materiale som Lor har skaffet til veie. Utstillingen er fokusert på de lokale forhold og båtreisende i Lillesand. 

Lillesand var fra gammelt av for et kjerneområde å regne for båtreisende. De var en kjent del av bybildet i Lillesand og flere godt kjente personligheter, som f.eks. Tønnes Bredesen var herfra. Gabriel Scott, forfatteren, skrev også mye om de båtreisende i Lillesandsområdet.

Foto Lars Harstad

Vi har fått mye god respons på utstillinga, siden vi åpnet den 15.juni. Allerede dagen etter var to skoleklasser på omvisning.

Men det må også nevnes at det også er noen båtreisende i dag som ikke er glade for ei slik utstilling. Historien om de båtreisende er ikke noen solskinnshistorie og ikke alle har bare gode minner fra det å være av båtreisende slekt. Myndighetenes brutale assimileringspolitikk rammet de båtreisende spesielt hardt og de klarte å stoppe denne unike nomadiske levemåten i båt. I dag er det ingen som praktiserer dette levesettet lengre. 

Foto Lars Harstad

Vi har stor forståelse for at ikke alle ønsker at det fokuseres på de båtreisendes kultur og historie. Selv i dag er det mange rundt i landet som opplever ubehageligheter fra naboer og lokale myndigheter av ymse slag, når det kommer fram at de er av reisende folk. 

Men det er samtidig svært viktig å ta vare på denne historien. Vi prøver å gjøre det på en så hensynsfull måte som mulig.  

Vi håper på godt besøk gjennom sesongen og at mange vil synes at utstillinga er interessant og nyttig. At den vil bidra til å  spre kunnskap og forståelse for de båtreisende og slik være med å redusere fordommer og diskriminering.  

Lars Harstad. Sekretær i Lor.
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS