DIKKO på West Pride

Foto Anna Lundqvist

Magasin DIKKO är på besök i Göteborg under West Pride 2021, West Pride som i år är en hybrid av digitala och fysiska möten.

Som en del i denna hybrid pratade Linda Lundqvist och Britt-Inger Hedström Lundqvist om ”Dubbla utanförskap; Det som inte syns”. Denna programpunkt arrangerades av Romano Center i Väst. Det är historiskt i Sverige att ett resande/romskt center är en del i Pride.

Seminariet som Linda och Britt-Inger deltog i handlade om de utmaningar som kan komma med att man befinner sig i dubbla minoriteter. Hur det kan vara att bli dubbelt marginaliserad utifrån sexuell läggning, etnicitet och att tillhöra en nationell minoritet. De risker som finns i en ”komma ut process” och hur omgivningen ibland kan reagera på det diskuterades också. För en minoritet kan det ibland vara problematiskt att bli accepterad med en normbrytande sexualitet.

Det blev ett samtal om tillhörighet, vänskap och mänskliga rättigheter. Där skrattet låg nära till hands när känslor, skeenden och fakta blandades till en föreläsning som berörde och lockade till skratt.

I resandekulturen är det viktigt att stötta barnen och stärka deras självförtroende för att de ska orka stå emot mobbarna. Det är aldrig barnens fel att de utsätts för mobbning eller exkluderande. När förälder har svårt att ta till sig sitt barns sexualitet så ligger inte det problemet hos barnen utan hos föräldrarna. Britt-Inger pratade om hur viktigt det är att stötta sina barn, och ta hand om sina egna känslor själva. Linda berättade hur det påverkar barns självkänsla att bli accepterade och älskade för sin egen skull.

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS