Dörren

Foto BiL

Sonny Carlsson är musiker och kulturreporter på DIKKO. Han har jobbat som skrothandlare i hela sitt liv. I september upptäcktes att han har en långt gången cancer, och i början på mars började han avtjäna ett straff för olovlig körning. Han väljer att fortsätta skriva för DIKKO från insidan.

I väntan på att någon ska sänka värmen i cellen, har jag med en plasttoffels hjälp haft min celldörr öppen, för att få igång någon slags cirkulation. Detta skall omedelbart stävjas medelst kriminalvårdens style. Så två låtsaskonstaplar med allvarlig och myndig uppsyn, som sig bör, hämtade mig till förhör, utan att jag visste vad det handlade om. Väl inne i ett rum, avsett för förhör av allvarlig art, förhörde en utav dem mig, och den andre förde protokoll. Efter att förhöret, frågade förhörsledaren sin sekreterare ”fick du med allt?”. 

Text: Sonny Carlsson. Fånge 23-32, anstalten Umeå

När de berättade vad jag var anklagad för var rubriken ”misstänkt misskötsamhet”. De misstänkte att det nog var jag som stoppat plasttoffeln under dörren för bättre cirkulation. Och med hjälp av förhör, kunde de få belägg för sina misstankar. Eller om jag nekat, kunde de gå vidare, med att misstänka någon annan. Detta var alltså mitt brott. Jag hade begått olovlig vädring. Något som i alla fall lingvistiskt är likt det brott jag sitter för. Olovlig körning. Och dörren kunde ju ramla av, genom att ha en plasttoffel under sig. Eller åtminstone bli skev. Det kan tydligen inte sex gångjärn råda bot på. Dessutom fick jag veta, att om dörren stod på glänt så skulle jag inte automatiskt bli inlåst vid en eventuell brand, utan springa vind för våg i korridorerna. Och då kanske kunna ta mig ut när personalen utrymde anstalten. Min toffel var alltså en rymningsrisk. 

Att cirkulationen i min cell är avstängd räknades inte som en förmildrande omständighet. Men låtsaskonstaplarna kunde efter någons slags klassråd i alla fall lova att sänka temperaturen med någon grad, för att kompensera för den bristfälliga luftgenomströmningen, och därmed motivera mig att sluta med toffeloegentligheterna. En hommage till kriminalvården i detta fall. Detta är det första seriösa försök till återfallsprevention jag sett dem utföra. Dessutom var förhörsledaren inhyrd timanställd för detta ändamål. 

Att de stackarna inte förstår skillnad på ventilation och temperatur skall man inte använda emot dem. Jag konsulterade en fastighetsingenjör jag känner, om huruvida det möjligen är så att temperatur och cirkulation är samma sak, om det sker inom statlig verksamhet, men hon svarade att detta låg utanför hennes kompetensområde. 

Hur som helst, så gläder det mig att staten nu med alla medel gör allvarliga försök att stoppa den organiserade brottsligheten, och att de inte bara håller på med en massa jävla trams. 

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS