Drommen key har varit lång

Drommen key har varit lång,
Vad mander hade lett,
Om mander då shunnat denna gullene sång,
Dikkar glan mot en tchiro då miro pali gett.

Pakkrepa to sass malanoa,
Fuck ditt andetag, vad vavres kan mander tji klara av?
Ja horta med Guds rustning och honka sikko to diro sero då tiderna prinsjas tugaloa,
Så ti avar mander aldrig sluta pattja pre diro,
Miro pral.

Suna, kerade jag om ka’dives,
Rikkra min vast om du kammar det tamlot i Sii’t,
Tu janar tji vad som to diro ska gives,
En vaver drom hikkrar, du behöver blott,
Lattja hit.

När svacko andetag så dingstrot känns,
När diro blott naschtar langa pallan min vän,
Karna diro jar och det prinsjas så drovvot,
Att det i saore truppon bränns,
Bruka då kamlepan du fått kai tu bistrodott,
Att den faktiskt honkar trujall, utan förtjänst,
Den ashar doy, och din,
Jämt.

/Pukkat av Jens.