EU-sanktioner mot Ryssland förlängs med anledning av det fortsatta anfallskriget mot Ukraina

Bostadshus vars mittenparti förstördes helt av ryska luftangreppen mot Borodjanka, Ukraina den 2 mars 2022. Foto Amnesty

Rådet har beslutat att förlänga de restriktiva åtgärderna mot vissa ekonomiska sektorer i Ryska federationen med sex månader, till och med den 31 juli 2023.

Sanktionerna infördes 2014, med anledning av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, och har utvidgats kraftigt efter februari 2022, till följd av Rysslands oprovocerade och oberättigade militära angrepp mot Ukraina.

De består för närvarande av en lång rad sektorsvisa åtgärder, bland annat restriktioner vad gäller handel, finansiering, teknik och varor med dubbla användningsområden, industri, transport och lyxvaror. I sanktionerna ingår även ett förbud mot import eller överföring av råolja sjövägen och vissa petroleumprodukter från Ryssland till EU. dessutom stängs flera ryska banker av från Swift, och ett tillfälligt stopp för sändningsverksamhet och licenser har införts för flera Kreml-stödda mediekanaler som sprider desinformation.

Bakgrund

Utöver de ekonomiska sanktionerna mot Ryska federationen har EU infört olika typer av åtgärder med anledning av Rysslands destabiliserande åtgärder mot Ukraina. Till sanktionerna hör restriktioner vad gäller de ekonomiska förbindelserna med det olagligt annekterade Krim och staden Sevastopol samt de icke-regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk, individuella restriktiva åtgärder (frysning av tillgångar och reserestriktioner) mot en rad personer, företag och organisationer samt diplomatiska åtgärder.

Sedan den 24 februari har EU antagit ett antal kraftfulla sanktionspaket med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Gentemot Rysslands anfallskrig står EU beslutsamt på Ukrainas och ukrainarnas sida. EU står också fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

Dokumentet är tillgängligt på följande språk som inte är EU-språk: Russian