Ukraina: EU måste skydda alla barn som flyr från kriget

Många flyktingar som flytt från Ukraina är barn, 2,5 miljoner barn är internflyktingar © AFP/Yuriy Dyachyshyn

I ett pressmeddelande meddelar parlamentet att de kräver att det inrättas säkra passager för barn som flyr från kriget i Ukraina och att man snabbt hjälper barn som är internflyktingar eller som inte kan lämna omringade områden.

I en resolution som antogs på torsdagen med 509 röster för, 3 röster emot och 47 nedlagda röster påminner Europaparlamentet om olika åtgärder som är nödvändiga för att skydda barn och ungdomar som flyr från våld samt underlätta deras integrering i värdländernas samhällen.

  • Humanitära korridorer behövs för att rädda barn och familjer i Ukraina
  • Registrering är nyckeln till att förebygga risken för människohandel och olagliga adoptioner
  • Utsatta barn bör identifieras vid EU:s gränser och vårdnadshavare för ensamkommande barn bör utses snabbt
  • Ukrainska barn måste få samma tillgång till utbildning och hälsovård som andra barn i värdländerna

”Alla barn har rätt att skyddas från våld, utnyttjande och övergrepp”, framhåller texten, som betonar att EU-länderna måste skydda barn från risken för människohandel, olaglig adoption och andra typer av övergrepp.

Europaparlamentet rekommenderar starkt att barnskyddsansvariga och andra kritiska tjänster finns och kan utnyttjas vid EU:s gränser med Ukraina för att kartlägga ankommande barns sårbarhet, särskilt genom att korrekt identifiera och registrera barnets nationalitet och särskilda behov. Lämpliga tjänster, inbegripet psykosocialt stöd, mödravård, skydd mot könsrelaterat våld, spårning av familjer och stöd till familjeåterförening, bör erbjudas inom ramen för de nationella systemen för skydd av barn, åtföljt av fullständig tillgång till övriga grundläggande tjänster och lämplig vård.

Ensamkommande barn, barn som har skilts från föräldrarna och barn från institutionsvård i Ukraina bör få en förmyndare utsedd efter ankomsten till EU. Barnavårdsmyndigheterna i de mottagande EU-länderna bör kontinuerligt övervaka både barnen och vilken vård de får för att garantera deras säkerhet och skydd.

Ledamöterna insisterar också på att värdländerna bör se till att de ukrainska flyktingbarnen har samma tillgång till utbildning och hälsovård som andra barn i värdländerna. De förespråkar också mekanismer för omplacering som prioriterar familjeåterförening och omplacering av utsatta barn, som till exempel solidaritetsmekanismen för medicinska överföringar inom EU av flyktingar och fördrivna personer från de EU-länder som gränsar till Ukraina, däribland barn och ungdomar i behov av omedelbar livräddande behandling.

Ledamöterna uppmanar EU-länderna att på bästa sätt använda tillgängliga EU-medel för att stödja flyktingars socioekonomiska integration och skydda dem från diskriminering och social utestängning. Vid behov bör ytterligare resurser tillhandahållas, enligt texten.

Bakgrund

Fler än fyra miljoner människor har tvingats fly från sina hem och söka skydd i andra länder efter Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar främst om de EU-länder som gränser till Ukraina, det vill säga Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien och Tjeckien, men också Moldavien. Nära hälften av dem som flyr är minderåriga och är i större utsträckning i behov av extra skydd, enligt UNICEF. Detta för att de löper en större risk för att falla offer för trafficking och utnyttjande.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS