Förebilder ska stärka unga romers identitet

skärmklipp
I ett pressmeddelande berättas det om kampanjen Jag är rom! lyfter fram romska förebilder som ett sätt att stärka unga romers identitet och framtidstro. Arbetet är en del i Länsstyrelsen Stockholms nationella uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism (rasism riktad mot romer).I dag den 8 april, samma dag som den internationella romadagen firar 50 år, lanseras kampanjen Jag är rom!.

Genom att lyfta fram porträtt av romer med olika bakgrund och erfarenheter är förhoppningen att inspirera unga romer att vara stolta över sin identitet. På kampanjens webbplats jagärrom.se finns också information om barns och nationella minoriteters rättigheter samt tips på kultur och media med romer och på romani chib.

Barn har rätt till sin identitet. Vi hoppas att kampanjen kan bidra både till framtidstro och att fler unga romer ska kunna vara sig själva och känna sig stolta över sin romska identitet. För att det ska vara möjligt behöver samtidigt kunskapen om romer som nationell minoritet öka i samhället, och diskriminering och kränkningar av romer motverkas, säger Cecilia Viltre, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för kampanjen.

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram utformningen av kampanjen tillsammans med en referensgrupp med unga romer och modersmålslärare.

– Kampanjen utgår ifrån de behov som referensgruppen har lyft fram. Det som har framkommit är just att det finns ett behov av att synliggöra romska förebilder för att stärka barns och ungas identitet och framtidstro, säger Cecilia Viltre.

– I referensgruppen har det också framkommit att det upplevs att skolan inte har tillräcklig kunskap om minoriteten romer, att de unga får bära kunskapen och informera de vuxna. I skolan är det de vuxnas ansvar att ha kunskap, undervisa om nationella minoriteters rättigheter och se till att ingen utsätts för antiziganism. Kampanjen kan förhoppningsvis bidra till att sprida den här informationen, fortsätter Cecilia Viltre.


Bakgrunden till kampanjen är Länsstyrelsen Stockholms regeringsuppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism i Sverige. Kampanjen – en informationsinsats, som både innehåller webbplatsen och spridningsinsatser i sociala medier – engagerar ett sextiotal kommuner, myndigheter och organisationer. Webbsidan jagärrom.se kommer att vara tillgänglig året ut.
Kampanjsidan jagärrom.se 
Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter
Internationella romadagenDen 8 april är det 50-årsjubileum för den internationella romadagen, romernas internationella dag. Dagen firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971, då representanter från 14 länder samlades. Då valdes den romska flaggan och den romska nationshymnen Gelem Gelem (Jag har vandrat). Dagen uppmärksammas på flera håll i landet.
KontaktCecilia Viltre, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, tel: 010-223 17 34Emelie Nyman, presskommunikatör Länsstyrelsen Stockholm, tel: 010-223 15 04
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon 010-223 10 00

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS