Försvarsmakten har höjt terrorhotnivån i Sverige

Generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

Försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Myndigheten följer därmed Säkerhetspolisens bedömning att det finns ett hot mot hela samhället och att detta kommer att kvarstå under en längre tid. Säkerhetsläget i Sverige är försämrat, konstaterar Säkerhetspolisen.

Källa: försvarsmakten.se och svt.se

– Att vi höjer terrorhotnivån är inte föranlett av något specifikt hot mot Försvarsmakten eller dess personal. Säkerhetspolisens bedömning är att terrorhotet ökat generellt för hela samhället och Försvarsmakten behöver anpassa sin verksamhet därefter, säger generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Försvarsmaktens terrorhotnivå omfattar endast Försvarsmaktens verksamhet.

Det var under torsdagen, 17 augusti, som Säpo beslutade att höja terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. Höjningen innebär att myndigheterna gör bedömningen att det finns en hög sannolikhet för att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat i Sverige.

Att man höjer terrorhotnivån ska enligt Säpo bland annat ses mot bakgrund av koranbränningarna och det försämrade säkerhetsläget i omvärlden i och med kriget i Ukraina. I samband med höjningen har rykten om kommande terrordåd florerat fritt på nätet. Polisen i Malmö och SOS Alarm i Stockholm har båda tillbakavisat uppgifter som sprids och uppmanar allmänheten att tänka källkritiskt.

Allmänheten uppmanas att fortsätta leva som vanligt, men att vara lite extra uppmärksamma om man ser nåt som inte stämmer.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS