Göteborg stads planer för statyn ”Ensam”

Ensam, är en skulptur av Margareta Ryndel vid Torpagatan i Härlanda i Göteborg. Foto Kurt Magnusson

Göteborg stads avsikt är att skapa en plats för konstverket i anslutning till gamla barnhemmet som ger besökaren en möjlighet till reflektion. Det har framförts synpunkter på att den intentionen inte är tillräckligt tydlig såsom platsen ser ut idag.

Vid Vidkärrs barnhem i Kålltorp i Göteborg finns ett konstverk som heter Ensam av Margareta Ryndel. Konstverket föreställer ett litet ensamt barn som sitter på huk. Ett litet ensamt utsatt barn i en stor skrämmande värld. 

Förvaltningen har försökt att synliggöra konstverket genom att den har fått en ny skylt på sockeln, som via en qr-kod leder in till Göteborgs stads Konstkartan: https://goteborgkonst.se/artwork/ensam
Där kan man läsa om konstverkets och platsens bakgrund, se dess placering kartan och det går på så sätt även att ta del av konstverket digitalt, om man inte har möjlighet att ta sig till platsen.

Vi planerar även att göra ett mindre iordningställande av platsen under året. Planen är att byta ut de buskar som inte mår bra och utöka skötseln, så att platsens besökare förhoppningsvis kommer uppleva den som mer omhändertagen i framtiden skriver Peter Elheim, Enhetschef Parkenheten, i ett mail till magasin DIKKO.

Magasin DIKKO har tidigare uppmärksammat hanteringen av statyn Ensam i olika reportage. Alla finns att läsa HÄR


Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS