Hur blir det med Nato? 18.00 idag kommer det ett besked

pixabay

Nato – Nordatlantiska fördragsorganisationen, är en mellanstatlig militär allians mellan stater i Europa och Nordamerika. Syftet är att arbeta för fred och säkerställa fred och säkerhet i medlemsstaterna. I kväll kommer vi få besked om Sverige ska söka medlemskap i Nato.

Söndagen den 15 maj, 18.00 kommer ett beslut från Socialdemokraterna om Natomedlemskapet.

Sverige har sedan 2014 ett individuellt partnerskap med Nato, Enhanced Opportunities Programme (EOP). EOP ger respektive land en möjlighet att, baserat på behov, vilja och förmåga, utveckla samarbetet med Nato. Sverige kan genom EOP utbyta erfarenheter och kunskap med Nato kring uppbyggnaden av totalförsvaret och totalförsvarsplanering samt fortsatt föra dialog på krisberedskapsområdet. Källa MSB

Rysslands invasion i Ukraina har på många sätt ställt Sveriges alliansfrihet på ända. Sverige slimmade sitt försvar och kan idag inte stå emot ett militärt angrepp någon längre tid. Vilket gör tankar på en invasion från vår mäktiga granne i öst skrämmande. Ryssland har, som första europeiska land sedan andra världskriget, tagit ett annat lands territorium och för krig mot Ukraina.  

Partnerskapet med Nato har funnits med som en del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken under en längre period. Sverige har i över tjugo års tid samarbetat med enskilda Natoländer och Nato. Något som många har ansett har varit en förberedelse för att ingå i ett medlemskap i Nato.

Nato kan ses som de tre musketörerna med mottot ”en för alla, alla för en”. Det innebär att svenska soldater och värnpliktiga kan behöva strida för andra länders försvar. Samtidigt som ett medlemskap skulle ge Sverige starka försvarsgarantier eftersom mottot går åt två håll.

Idag ingår de flesta av Europas demokratier i Nato så även våra närmaste grannar Norge och Danmark. Snart är även Finland medlem. Samtidigt skulle en svensk Natoansökan kunna provocera Ryssland, precis som Finlands gör det.

Kärnvapnen är den del i Nato som är mest avskräckande. Men också den del del i Natos militära avskräckning gentemot andra länder i krig. USA, Storbritanniens och Frankrike har idag kärnvapen något som ses som ett hinder för att anfalla en Natomedlem. Sverige sedan 60-talet var inne på och arbetat för att avskaffa kärnvapen. Sverige arbetar bland annat i FN för att avskaffa alla sådana vapen. Sverige har alltid varit en ledande röst för kärnvapennedrustning.

I Natos fördrag står att demokrati, individuell frihet och rättstatens principer ska värnas

18.00 planeras en pressträff där Magdalena Andersson kommer berätta hur Sverige kommer göra med medlemskapet i Nato.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS