Hur pratar du med barn om och krig

När försvarsmakten går ut och varnar för krig så skapar det rubriker som kan det leda till känsloyttringar som rädsla, sorg, ilska och ångest, oberoende av var du bor.

Källa: redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Som förälder och som viktiga vuxna kring barn är du en viktig informationskälla för barnet. Barn söker sig alltid till de trygga vuxna för att få en känsla av säkerhet och trygghet – i synnerhet i kristider. Här kommer några tips på hur du kan hjälpa ditt barn, samtala med dem och ge dem stöd och tröst. Det är alltid viktigt att komma ihåg att anpassa samtalet efter barnets ålder.

Prata med barn om oro för omvärldsläget

Var framförallt så lugn som du kan när du pratar med barnet

  • Var påläst, så att du kan sätta informationen i ett sammanhang och svara med korrekt och aktuell information.
  • Fundera på tillsammans med barnet på hur mycket och vilka nyheter barnet behöver ta del av.
  • Lämna inte barnet ensamt med nyhetsflödet, titta tillsammans. Du finns där för att dels nyansera, dels svara på frågor.
  • Du måste inte veta allt. Det är omöjligt att ha koll på allt och det är okej att säga att du inte vet. Men säg då också att du kan ta reda på det så att barnet slipper spekulera.
  • Ta oron på allvar. Tänk på att barn kan göra egna kopplingar som förstärker oron. Utgå inte från att barn är oroliga eller oroar sig för samma sak som du som vuxen kanske gör. Ta därför signaler på oro på allvar.
  • Fråga. Ta initiativet genom att kolla om barnet undrar något. Då finns ju du där med svar.
  • Prata om att allt inte är sant. Om barnet är ute på sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra att ha utifrån barnets nivå.
  • Sverige har militärer för att försvara landet. Det kan vara bra att påminna barn, och även vuxna om att Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige. Det är därför vi i Sverige har militärer, inte för att starta krig.
  • Skicka med hopp. Prata gärna om att många länder och organisationer samarbetar för att kriget i Ukraina ska ta slut och för att hjälpa dem som drabbas av kriget.

Källa: Försvarsmakten läs mer HÄR

Här hittar du mer information
Hur man pratar med sina barn om konflikter och krig: 8 tips för att ge stöd och tröst
Hur kan man prata med barn om krig och svåra händelser?

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS