Hamas urskillningslösa attacker mot Israel fördöms av Diakonia

Diakonia fördömer Hamas urskillningslösa attacker mot Israel. Vi följer händelseutvecklingen med bestörtning och känner sorg över döda och skadade på båda sidor.

Källa: TT

2022 och 2023 har varit bland de våldsammaste och mest dödliga på många år i den israelisk palestinska konflikten. Både israeliska och palestinska civila, inklusive barn, har dödats av våldsbejakande extremister.

Den senaste eskaleringen av våldspiralen mellan parterna riskerar att leda till ett nytt krig.

Diakonia uppmanar båda sidor att följa internationell humanitär rätt, där de tre huvudprinciperna är distinktion, proportionalitet och försiktighetsåtgärder. Det betyder i korthet att parterna i konflikten ska skilja på civila och militära mål och göra allt för att minimera civila offer och skador.

Ansvaret ligger också på det internationella samfundet att ställa krav på samtliga parter och utkräva ansvar för överträdelser av internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna.

Situationen visar återigen på det akuta behovet att stoppa våldet och i stället inleda förhandlingar för att hitta en rättvis och hållbar fred. Både palestiniers och israelers rätt att leva i fred och säkerhet inom internationellt erkända gränser måste garanteras.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500