Parlamentet fördömer Hamas attacker mot Israel och vill se en ”humanitär paus”

Ledamöterna fördömer Hamas senaste avskyvärda terroristattacker mot Israel och uttrycker samtidigt djup oro över den humanitära situationen i Gazaremsan.

Källa: TT
  • Parlamentet fördömer starkt Hamas terroristattacker och erkänner Israels rätt att försvara sig i enlighet med internationell humanitär rätt
  • Det humanitära biståndet till Gaza måste intensifieras, samtidigt som inga EU-pengar direkt eller indirekt får användas till att finansiera terrorism
  • Hela Irans Islamiska revolutionsgarde och libanesiska Hizbollah bör föras upp på EU:s lista över terroristgrupper
  • Ledamöterna kräver en oberoende utredning av explosionen på Al Ahli-sjukhuset i Gaza

I en resolution som antogs på torsdagen med 500 röster för, 21 röster emot och 24 nedlagda röster fördömer ledamöterna kraftfullt Hamas senaste brutala attacker mot Israel, uttrycker sitt stöd för Israel och dess folk och understryker behovet av att ”eliminera terroristorganisationen Hamas”. De kräver också att all gisslan kidnappad av Hamas omedelbart friges och erkänner Israels rätt till självförsvar, ”som fastställs i och begränsas av internationell rätt”. Med anledning av detta måste alla åtgärder från Israels sida strikt följa internationell humanitär rätt, enligt texten. Parlamentet betonar också att både Hamas attacker och Israels svar riskerar att leda till en förnyad våldscykel i regionen. Ledamöterna uppmanar därför till en ”humanitär paus” i striderna och betonar att attacker mot civila och civil infrastruktur, inklusive FN-arbetare, sjukvårdspersonal och journalister, utgör en allvarlig kränkning av internationell rätt.

Ledamöterna sörjer också djupt förlusten av hundratals oskyldiga liv och de som skadades vid explosionen på Al Ahli-sjukhuset i Gaza. De efterlyser en oberoende utredning i enlighet med internationell rätt för att fastställa om förödelsen var ett resultat av en avsiktlig attack och en krigsförbrytelse och, om så är fallet, kräver de att förövarna ställs till svars.

Parlamentet djupt oroat över den humanitära situationen i Gazaremsan

Resolutionen uttrycker allvarlig oro över den snabbt försämrade situationen i Gazaremsan och betonar vikten av att skilja mellan det palestinska folket och deras legitima strävanden å ena sidan och terroristgruppen Hamas å den andra. Ledamöterna uppmanar det internationella samfundet att både fortsätta och öka sitt humanitära bistånd till civilbefolkningen i området. De vill också att Egypten och Israel samarbetar med det internationella samfundet för att upprätta humanitära korridorer till Gazaremsan.

Utredning av den roll som länder som Iran, Qatar och Ryssland spelar i konflikten

Parlamentet fördömer starkt Irans stöd till Hamas och andra terroristgrupper i Gazaremsan. Ledamöterna upprepar sin uppmaning att inkludera hela Irans Islamiska revolutionsgarde och libanesiska Hizbollah på EU:s lista över terroristgrupper och kräver utredningar av Irans och länder som Qatars och Rysslands roll i finansieringen av och stödet till terrorism i regionen.

De fördömer också raketattackerna från Libanon och Syrien mot Israel och uppmanar till en nedtrappning av spänningarna i östra Jerusalem och på Västbanken.

EU:s ekonomiska stöd till Palestina

Samtidigt som ledamöterna uttrycker starkt stöd för att öka det humanitära biståndet till Gazaremsan uppmanar de också EU-kommissionen att noggrant granska allt ekonomiskt bistånd från EU till Palestina och regionen för att säkerställa att inga EU-medel direkt eller indirekt finansierar terrorism. De understryker dock att EU:s budget måste fortsätta att stödja insatser som syftar till att åstadkomma fred och stabilitet i området.

Parlamentet står fast bakom en framförhandlad tvåstatslösning

Resolutionen betonar behovet av att omedelbart återuppta fredsprocessen och upprepar sitt orubbliga stöd för en framförhandlad tvåstatslösning för Israel och Palestina, grundad på gränserna från 1967, med två suveräna, demokratiska stater som lever sida vid sida i fred och garanterad säkerhet, med Jerusalem som huvudstad i båda staterna.

Oro över ökande antisemitism

Parlamentet uttrycker slutligen sin oro över ökningen av antisemitiska uttalanden, demonstrationer och attacker riktade mot judar sedan de senaste terroristattackerna av Hamas. Ledamöterna uppmanar därför EU-kommissionen och alla EU-länder att vidta lämpliga åtgärder för att garantera judiska medborgares säkerhet.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS