Uttalande från Europeiska rådets medlemmar om situationen i Mellanöstern

skärmklipp

Europeiska rådets medlemmar antar ett uttalande med EU:s gemensamma ståndpunkt om utvecklingen av situationen i Mellanöstern.

Källa: consilium.europa.eu

Europeiska unionen fördömer i starkast möjliga ordalag Hamas och dess brutala och urskillningslösa terroristattacker i Israel och beklagar djupt förlusten av människoliv. Det finns inget rättfärdigande för terrorism. Vi betonar med kraft Israels rätt att i enlighet med humanitär och internationell rätt försvara sig inför sådana våldsamma och urskillningslösa attacker. Vi framhåller vikten av att säkerställa att alla civila under alla omständigheter skyddas i enlighet med internationell humanitär rätt.

Vi uppmanar Hamas att omedelbart och villkorslöst frige alla personer som tagits som gisslan. Vi betonar vikten av att tillhandahålla brådskande humanitärt bistånd och är redo att i samordning med våra partner fortsätta att stödja de civila i Gazaremsan som har störst behov, samtidigt som det säkerställs att sådant bistånd inte missbrukas av terroristorganisationer. Det är ytterst viktigt att en regional upptrappning förhindras.

Vi står fast vid vårt engagemang för en varaktig och hållbar fred som bygger på tvåstatslösningen och som kan uppnås genom förnyade insatser i fredsprocessen i Mellanöstern. Vi understryker behovet av en bred dialog med de legitima palestinska myndigheterna samt med regionala och internationella partner som kan spela en positiv roll när det gäller att förhindra ytterligare upptrappning.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS