Nyheter| EU vill skapa ett material för resande/romsk historieutbildning

Pixabay

Europarådets expertkommitté för romer och resandeproblem kommer att träffas i Toulouse i Frankrike den 11-14 juni för att arbeta med det eventuella genomförandet av att införliva romsk och resandehistoria i skolplanen.

”Högt på dagordningen kommer att vara att göra ett utkast till en rekommendation av införande av romer och/eller resandes historia i läroplaner och läromedel”, framgår det i ett pressmeddelande från Europarådet.

Historikundervisning har blivit en av Europarådets prioriteringar under det nuvarande franska ordförandeskapet.

Utkastet, om det godtas och implementeras, kommer att omfatta skapande av utbildningsmaterial, utbildning för yrkesverksamma och främjande av en webbplats som är avsedd för romska förintelsen från andra världskriget. Romer och resande har historiskt varit utsatta för omfattande diskriminering och fördomar i Europa.

Utskottet med experter har för avsikt att ta itu med negativa synsätt mot resande/romer genom historisk utbildning, ”historien borde skapa en känsla av delad tillhörighet och inte stärka motsättningar”, står det i pressmeddelandet.

Utskottet kommer också att granska genomförandet av den temainriktade handlingsplanen för införande av romer och resande (2016-2019) och diskutera uppgifter om hat och brott mot romer och anti-resande brott i hela Europa.

Källa: NewEurope

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu