Kultur| FRIGÖRELSEN: Ny bok om resande/romers historia och nutid av Jan Selling

Detta är en bok om romer skriven av mig som gadjo (romanes för icke-rom, pluralformen lyder gadje). […] För mig har det därför varit väsentligt att i stor utsträckning använda romska källor och bedriva forskning i dialog med de romer jag kommit i kontakt med genom mitt arbete som lärare, forskare och akademisk aktivist inom romska studier sedan 2010. Samtidigt är det en bok med bäring utöver det romska, eftersom den behandlar mänskliga problem som frigörelse och social rättvisa i den emancipatoriska forskningens anda, skriver Jan Selling på bokens baksida.

Jan Selling är forskare, docent vid Södertörns högskola, och författare. Han skriver i sin bok historiskt om resande/romer i Sverige och internationellt. Han tar upp viktiga personer och händelser. Det som gör boken bra är att Jan Selling beskriver kampen för rättvisa som en evig kamp mot antiziganismens spöke. Han beskriver hur statliga kommissioner tillsatts som ett slags plåster på såren, hur officiella ursäkter och erkännanden aldrig kommit naturligt utan ständigt fått tvingas fram. I boken lyfts hur resande/romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva tar sig in och äntrar scenen.

En styrka med boken är att den tar upp hur frigörelsens förutsättningar ser ut i Sverige och i andra länder. Men också att den aktuella tiggeridebatten belyses.

Jan Selling skriver i boken om det enda monument som finns över den antiziganism som finns och har funnits i Sverige är det minnesmärke som står uppfört i Jönköping. Det uppfördes 2015 till minne av raskravallerna mot resande som förekom i staden 1948.

I sina avslutande reflektioner skriver Jan Selling att:

Antiziganism har inte med etnicitet att göra. Den som diskriminerar och hatar bryr sig inte om måltavlans egenidentifikation. Tiggeridiskussionen är en bra test. De som tigger gör det för att de inte har något val och inte på grund av etnicitet. Men de som uttrycker hat och pratar om ”zigenarligor” ger uttryck för en antiziganism som drabbar alla som motsvarar klichén: tiggare med ”osvenskt” utseende. Av detta följer att antiziganism inte kan förstås genom att studera romsk kultur. Istället riktar begreppet antiziganism fokus på majoritetssamhällets konstruktion av ”vi och dem” utifrån mer eller mindre rasistiska föreställningar och socialt förakt.

Jan Selling menar sedan att utbildning och att medvetandegöra är de viktigaste ingredienserna för att komma till rätta med problemet. Ett problem som inte enbart ligger hos resande/romer utan även hos majoritetsbefolkningen.

Utbildning kan ge individer resurser för att göra en klassresa uppåt, men också göra människor inom gruppen mer medvetna om sina rättigheter och utrusta dem med det kulturella kapital som krävs för att effektivt ställa krav på ytterligare emancipation.


Emancipation är frigörelse från ett tillstånd av omyndighet, underordnande eller rättslöshet och erhållande av fri självbestämningsrätt och jämlikhet med andra.


Tack för en bra bok och ytterligare ett steg mot upplysningen om minoriteten romer.

Britt-Inger Hedström Lundqvist