Gråt utan tårar

Illustration David Chichkan

Dikten ”Gråt utan tårar” är skriven av Britt-Inger Hedström Lundqvist precis i utbrottet av kriget i Ukraina. Dikten finns återgiven i boken FEMINIQA – Berättelser om motstånd, en antologin skriven av en unik samling av kända- och okända debattörer, konstnärer, forskare, föreläsare och aktörer som skriver utifrån sina egna upplevelser, historier och ett eget engagemang. Från olika utsiktspunkter ifrågasätter de föreställningarna om aktivism och motstånd som en faktor för förändring och tar ställning för ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där olikheter inte utgör hinder för gemenskap utan berikar vårt samhälle.

Källa: redaktionen
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Gråt utan tårar

Sorgens alla uttryck rycktes från de flyende
Gråt utan tårar i morgonen den gryende

Ord som inte räcker hela vägen fram
Suckar av förtvivlan i den ändlösa sorgens damm

Från bombers dödande flyr mammor och barn
Så tappra och modiga insnärjd i krigets garn

Starka med missmodiga i krigets spår
Tårar som faller stilla allt medan de går

Ord utan klagan med en önskan om hopp
Ge tillbaka sorgen sitt uttryck i livets kropp

Så de kan befrias från krigets fasor
Innan livet helt har fallit i trasor

Kvinnor och barn tar sig vidare när husen rasa
Medans männen stannar kvar i krigets fasa

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Foto David Chichkan

Stöd romska barn och ungdomar i Ukraina
Barnen i Gaza och Israel måste skyddas

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS