Institutet för mänskliga rättigheter – ny myndighet från 1 januari 2022

Med start den 1 januari 2022 har en ny myndighet inrättats: Institutet för mänskliga rättigheter. Institutets styrelse har utsett Anders Kompass till vikarierande direktör för institutet. 

Institutets uppdrag är att verka för att de mänskliga rättigheterna följs i Sverige. I uppdraget ingår bland annat att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige, samt lämna förslag till regeringen om eventuella åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är svensk grundlag och en rad internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter som Sverige är bundet att följa. 
Beslutet om att inrätta Institutet för mänskliga rättigheter fattades av regeringen den 18 mars och av riksdagen den 9 juni 2021. Den nya myndigheten har sin placering i Lund där det finns flera akademiska institutioner med specialistkompetens inom mänskliga rättigheter. 

Anders Kompass har av styrelsen utsetts till vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Han har en lång internationell karriär bakom sig, med framstående tjänster inom FN och UD. Han har bland annat varit chef för fältavdelningen på FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (UNHCHR) i Genève och representant för UNHCHR i Colombia, Guatemala och Mexiko. Anders var Sveriges ambassadör i Guatemala (2017–2020).

Jag har arbetat internationellt med MR-frågor i hela mitt yrkesliv, och det är därför extra roligt att få möjlighet att delta i uppbyggnaden av ett institut för mänskliga rättigheter i Sverige, säger Anders Kompass. 

De mänskliga rättigheterna har under senare år kommit att ifrågasättas i flera sammanhang, i Europa och på andra håll. Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas inom varje land för att rättigheterna i de internationella konventionerna ska försvaras och förverkligas nationellt och verkligen fungera som ett skydd för den enskilda människan.

Anders Kompass är vikarierande direktör under myndighetens uppstart. Rekrytering av ordinarie direktör kommer påbörjas under året.
 
I oktober förordnade regeringen ledamöterna i institutets styrelse. Styrelsens har till uppgift att leda institutet och består av:

  • Elisabeth Rynning, gästprofessor i medicinsk rätt Uppsala universitet och före detta chefsJO (styrelsens ordförande)
  • Negin Tagavi, biträdande VD Fryshuset (styrelsens vice ordförande)
  • Annika Jyrwall Åkerberg, senior legal adviser Civil Right Defenders
  • Leif Ljungholm, advokat Ljungholm & Boström Advokater
  • Niklas Martti, internationell projektledare RFSL
  • Pål Wrange, professor i folkrätt Stockholms universitet
  • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt Lunds universitet
  • För mer information om Institutet för mänskliga rättigheter, se www.mrinstitutet.se.

En mer utförlig presentation av institutet kommer att ges på en presskonferens den 20 januari.

Källa: Institutet för mänskliga rättigheter

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS