Nyheter

En regering måste stå upp för sin människorättsinstitution

Din 20 april startade EU:s högnivåkonferens i Lund, om det institutionella skyddet av grundläggande rättigheter i kristider. Konferensen samlar ledande politiker och människorättsexperter inom EU. Regeringen är som nuvarande ordförande i EU, en av värdarna.   EU:s ministerråd har under det svenska ordförandeskapet varit tydligt med att […]