Invigning av Romanocenter Lovari/Kelderash i Norrköping

Lördag den 18 februari invigs och öppnar Romanocenter Lovari/Kelderash i Norrköping. Till centret kan lovari- och kelderashtalande romer komma för att få stöd eller samhällsvägledande rådgivning i vardagen, och centret stöder också barn och unga med läxhjälp. Norrköpings kommun har sedan 2008 arbetat i olika former arbetat med nationella minoriteter och romers inkludering.

– Statliga utredningar har visat att romer står längre ifrån arbetsmarknad och utbildning än många andra grupper eller individer, och vi behöver minska avståndet mellan romer och majoritetsbefolkningen. På centret kan romer få språkstöd och kunskaper om olika möjligheter som kan leda till utbildning och bättre kännedom om den lokala arbetsmarknaden, och genom den läxhjälp centrumet erbjuder kan barn och unga förbättra sina resultat i skolan, säger Anna Sotkasiira Wik (M), kommunfullmäktiges ordförande, som kommer att inviga centret.

Sedan 2000 är romer erkända som en av Sveriges fem nationella minoriteter. Gruppen romer är inte homogen, utan består av flera olika grupper, religioner och olika språkvarianter. Gemensamt är att deras historia och nutid i Sverige präglats, och fortsätter att präglas, av utsatthet, diskriminering och marginalisering.

– Vi ansökte till Länsstyrelsen Stockholm om medel för att starta upp samhällsvägledning för lovari och kelderashtalande romer och ansökan beviljades i sin enhet. Det känns mycket fint att kunna bygga upp detta då behovet är stort, säger Anne Olofsson, strateg vid utrednings- och utvecklingsenheten i Norrköpings kommun som stod för ansökan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS