Julen är glädje, gemenskap och ensamhet

Bild Sabine van Erp

Nu är vi i juletider och överallt framställs julen som en tid fylld av gemenskap och förväntan. Samtidigt så kan det för andra innebära ensamhet och besvikelse. Ibland är ensamheten självvald och ibland inte.

Text: DIKKO
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Vi svenskar är kartlagda på en massa olika områden och våra olika levnadsvanor med motion, mat och tobak är kända faktorer som påverkar vår hälsa. Däremot så pratar vi sällan om att ensamhet har lika stor inverkan på hälsan både fysiskt och psykiskt.

Det vi kan se är att samhället har förändrats, vi har generellt färre beröringspunkter jämfört med tidigare när vi levde närmare varandra som familjer. Att bli sedd är viktigt för oss människor, bara det att till exempel bli hälsad på av grannarna, kassörskan i affären har betydelse för hur vi känner oss. Därför är det viktigt att komma ihåg de vi känner och vet är ensamma, genom att uppmärksamma dem vänlig och inkluderande kan du göra skillnad.

Ofrivillig ensamhet påverkar inte bara den enskilde utan är idag ett samhällsproblem som innebär stora och allvarliga hälsokonsekvenser för den enskilde. Under hösten 2023 inrättade WHO, Världshälsoorganisationen, en global kommission för att kartlägga och förebygga problemet med ofrivillig ensamhet. 

Julen är den högtid som vi oftast förknippar med gemenskap, glädje, mat och sociala sammanhang och ändå är det väldigt många som känner sig ensamma just kring jul. Vi människor är sociala varelser och därför påverkas man särskilt mycket i juletider. Det man idag vet är att även det passiva umgänget gör skillnad för den enskilde och påverkar hur vi mår.

En konsekvens av att uppleva ofrivillig, långvarig ensamhet är att man blir lämnad ensam påverkar och förstärker negativa tankar. Och ibland kan det räcka med att passivt delta för att få en positivare känsla. För att vara social behöver inte nödvändigtvis betyda att man är socialt aktiv. Det kan räcka långt att bara befinna sig bland andra människor och titta på eller att få äta vid ett bord där det sitter andra. Därför är de sociala inrättningarna dit folk kan gå på en dag som julafton otroligt viktiga för människors mående. Men alla har kanske inte ens den möjligheten och då kan det räcka med att anhöriga eller vänner ringer till den som sitter ensam och visar att de finns.

Ensamheten i sig är inte skadlig utan det är upplevelsen som är det avgörande. Känslan att att vara utanför och inte bli sedd är det som oftast påverkar mest. Vi drabbas alla av ensamhet någon gång under livet, och ibland väljer människor en självvald ensamhet vilket inte behöver vara skadlig. Det som är viktigt är hur man upplevelser ensamheten. Vi vet idag att långvarig ensamhet som du inte är självvald påverkar vår fysiska hälsa. Immunförsvaret försvagas och risken för exempelvis högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, demens och smärtproblematik ökar.  

Det man kan komma ihåg är att ett telefonsamtal kan göra stor skillnad för en de som sitter ensamma på jul, eller på något annat sätt uppmärksamma att de finns. Så fundera på hur du kan göra skillnad för de till exempel gamla som du har runt dig.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS