Kultur| Symposium: Vem skyddar det romska kulturarvet i Europa?

pixabay

Symposium med European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)

28.11 9 – 18:30 på Tensta konsthall

Romer utgör 10–12 miljoner av befolkningen i Europa. Ändå behandlades det romska kulturarvet på ett ytterst styvmoderligt vis i EU-kommissionens formulering kring Kulturarvsåret 2018. Som en reaktion på det bildades The Roma Tangible Heritage Network står det i ett pressmeddelande. För första gången möts nu nätverket för ett symposium i Norden.

Syftet med att ses i Stockholm är att stärka samarbetet mellan Norden och resten av Europa och med hjälp av romska föreningar, statliga och kulturella organisationer, samt forskare och konstnärer tillsammans kartlägga och diskutera det romska kulturarvet.

Vi är stolta att kunna samla en sådan fantastisk grupp av människor för vårt första projekt i Sverige. Symposiet ger oss ett tillfälle att lära oss från den rika erfarenheten som finns i Norden och tillsammans återupptäcka det romska kulturarvet. På det sättet stärker vi samarbetet mellan romska organisationer från Norden och resten av Europa, säger Anna Mirga-Kruszelnicka, vice direktör för ERIAC.

Programmet för dagen är utformat för att ta till vara på deltagarnas kunskap. Följande frågor kommer att diskuteras:

  • Vision om ett transnationellt romskt museum
  • Formulering av ett romskt kulturarvsmanifest
  • Inventering av områden för kunskapsutbyten
  • Belysning av romsk motståndskultur

Bland deltagarna finns Sveriges statssekreterare för kultur och demokrati Helene Öberg samt Feministiskt initiativs Soraya Post. Dagen innefattar även en release av den engelska versionen av boken Den dag jag blir fri, The Day I am Free, av Lawen Mohtadi. Boken är en biografi över den svensk-romska författaren Katarina Taikon (1932–1995), som skrev en rad mycket populära böcker om den romska flickan Katitzis uppväxt i Sverige på fyrtio- och femtiotalen.

Romer har utgjort en viktig del av Europas samhällen i över 600 år. Genom deras historia har de bidragit på ett betydande sätt till att forma nationella kulturer, samtidigt som de bevarat sitt eget kulturarv, vilket har fungerat som en överlevnadsstrategi under omständigheter präglade av förföljelse och våld. I nuläget finns inga statliga eller europeiska institutioner som bevarar och främjar det romska kulturarvet. Den underliggande filosofin är att ingen verklig social integration kan ske utan kulturell integration.

Om ERIAC

European Roma Institute for Arts and Culture, e.V. (ERIAC) 2017 i Berlin. Institutet är resultatet av ett gemensamt initiativ från Council of Europe (CoE), Open Society Foundations (OSF) och Roma Leaders’ Initiative – the Alliance for the European Roma Institute. ERIACs uppgift är att skapa och stödja kreativa initiativ som överskrider kulturella gränser och romska identiteter, samt att belysa romers mångsidiga bidrag till europeisk kultur. “Romsk konst och kultur ger mig hopp inför Europas framtid. Deras kultur är en del av Europas DNA. De har skapat länkar mellan europeiska länder i århundraden. Romer har aldrig varit betyngda av nationella gränser. I en tid då nationalism än en gång är på frammarsch är detta mer värdefullt än någonsin” (Tysklands kulturminister, Heiko Maas, 10 maj, 2019).

Symposiet äger rum på Tensta konsthall i Stockholm den 28 november. 

www.eriac.org

Symposiet arrangeras av Europas första och enda transnationella organisation ägnad åt romsk konst och kultur: ERIAC. Evenemanget utgör en del av ERIAC:s tredje internationella programserie som finansierats av det tyska utrikesdepartementet.

Illustrationen ovan är gjord av Marcus Gunnar Petterson, en av Sveriges främsta romska konstnärer, som också ställer ut i ERIAC:s ”FUTUROMA” på biennalen i Venedig just nu, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu