#Kultur| Utställningar och tv-program

Runt om i Sverige finns det utställningar som handlar om resande och romer. Några är fasta installationer och andra är vandringsutställningar. Det har också börjat göras information om minoriteten romer, UR har t.ex.. gjort en del program. Här kommer ett litet urval om utställningar och möjlighet till information.

Vi är romer – möt människorna bakom myten

Foto: Maja Kristin Nylander

Utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten berättar om romers vardag och historia. Utställningen handlar om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp.

Vi är romer bygger på intervjuer, foton och filmer gjorda med eller av romer och har tidigare visats på Göteborgs stadsmuseum. Utställningen beskriver också vandringen från Indien till Europa, språk och kulturarv.

Utställningen öppnar i Luleå
Utställningen visas på Norrbottens museum i Luleå mellan 15 september 2018 och 9 juni 2019.

 

Möt Resandefolket!

Foto: Johan Johansson/Kville hembygdsförening/Bohusläns museums arkiv

På Bohusläns museum
Utställningen
Möt Resandefolket! är Sveriges första permanenta utställning om resandefolket. I utställningen berättas om resandefolkets historia, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen och ömsesidigt beroende av varandra, om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition, men också en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket.

 

 

Romernas historia 1900-tal

Foto: Mikael Blommé

UR har gjort en serie om minoriteten romer och i avsnitt 3 är vår redaktörsmedlemmen Kurt Magnusson med.
Romer är en av Sveriges nationella minoriteter men så har det inte alltid varit. Sverige har en historia av att ha förtryckt romer. En romsk grupp som utsatts för stark förföljelse är de resande. Resandes barn sattes på barnhem och kvinnor tvångssteriliserades. Resande tvingades även utstå skallmätningar och rasbiologiska undersökningar. Vi möter Kurt Magnusson och Marcela Kovacsova som båda diskriminerats av svenska myndigheter. Kurt tvångsomhändertogs som barn och Marcela har funnits med i ett olagligt register över romska medborgare.

Resandekartan

Här kan du hitta platser som berättar om resandefolket, en folkgrupp som funnits i Skandinavien i minst 500 år. Genom platser som folket har använt vill vi berätta om människorna, livet och historien.

Via resandekartan synliggörs ett dolt kulturarv. Kartan ritas om och resandekulturen får sin rättmätiga plats i samhället och historien.

 

 

 

 

Romska röster

Romska röster är romers egna berättelser. De vill berätta om sin historia, sin kultur och sitt språk – hur de lever och hur de behandlas. Deras röster ljuder genom fotograf Anders Rymans inkännande porträtt av svenska kalderashromer, svenska resande, finska kaaleromer, serbiska arliromer, rumänska ursariromer… alla olika men ändå lika. Känslan av att inte höra till, att stå utanför, delas av alla, men den romska identiteten och släktsammanhållningen är stark.

Romer är sedan år 2000 en av Sveriges fem nationella minoriteter. Utställningen Romska Röster syftar till att bidra till ökad kunskap om romer och deras situation i samhället och till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering.

Redaktionen