Kunskapsöversikt: Fåtal studier finns om erfarenhet av rasism i mötet med samhällsinstitutioner

pixabay

Kunskap saknas om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svensk offentlighet. Det visar en kartläggning av vetenskapliga studier publicerade 2016–2021. Forum för levande historia har tagit fram kunskapsöversikten på uppdrag av regeringen och den är genomförd av forskare vid Mångkulturellt centrum.

Endast ett fåtal av de studier om rasism som utkommit åren 2016–2021 har specifikt undersökt människors erfarenheter av rasism i mötet med den svenska offentligheten. Av över 500 publicerade vetenskapliga studier och rapporter är det endast 16 studier, alltså tre procent, som har dokumenterat direkta erfarenheter av rasism i möten med olika samhällsinstitutioner.

– En kartläggning av det här slaget har inte gjorts tidigare, den behövs verkligen. För hur ska vi annars kunna motverka rasism – om vi saknar kunskap om hur rasism uttrycks i kontakten med olika samhällsinstitutioner idag, säger Caroline Källner, tillförordnad överintendent på Forum för levande historia.

De 16 studier som kartläggningen tittar närmare på berör ett fåtal myndigheter och verksamheter. Urvalet består av samhällsinstitutioner som i större uträckning än andra har varit föremål för forskning – i detta fall är det Polisen, Statens institutionsstyrelse (HVB-hem), socialtjänst, vård, skola och universitet. Framför allt handlar det om bemötande från lärare, poliser, andra tjänstepersoner och handläggare.

Kunskapsöversikten visar samtidigt att bilden är ofullständig och att det saknas kunskap om hur rasism drabbar olika grupper och hur detta förändrats över tid.

Kunskapsöversikten sammanställer vetenskapliga artiklar, böcker, bokkapitel och rapporter som publicerats mellan januari 2016 och maj 2021. Den har genomförts av forskare vid Mångkulturellt centrum, på uppdrag av Forum för levande historia.

Kartläggningen är ett regeringsuppdrag och är en del av det arbete som utförs inom ramen för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Rapportförfattare:
Markus Lundström, forskare vid Mångkulturellt centrum och knuten till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Han disputerade i ekonomisk historia 2017 och har bland annat studerat fascistisk idéproduktion samt rasism inom skolan.

Fanny Wendt Höjer, forskningsassistent vid Mångkulturellt centrum och doktorand vid Goldsmiths, University of London.

Ladda ner rapporten Erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter – en kunskapsöversikt (pdf)

Läs regeringsuppdraget: Uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS