Kyrkovalet 2021 den 6 – 19 september

pixabay

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. Du kan budrösta från den 6 september. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta om vad de vill att Svenska kyrkan och dess församlingar ska göra.

Så här funkar det

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 1 september 2021.

På röstkortet står det vilken församling, vilket valdistrikt och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i. Där står också vallokalens adress och öppettider samt adress och öppettider för förtidsröstning. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtidsröstar. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig legitimation.

Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen, men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal. Däremot behöver du ha med dig legitimation.

Vad du röstar till och valsedlarna

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:

  • Val till kyrkofullmäktige, som använder vita valsedlar
  • Val till stiftsfullmäktige, som använder rosa valsedlar. 
  • Val till kyrkomötet, som använder gula valsedlar. 

Personröster  

Du kan rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

Vallokal och förtidsröstning är inte samma sak!

På ditt röstkort står det vilken vallokal du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag den 19 september. Du behöver ha med dig ID-handling och bör ha med dig ditt röstkort.

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 6:e och till och med 19:e september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-handling.

Information om platser och öppettider för förtidsröstning kommer att publiceras på den här webbplatsen under sommaren.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen  i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

För att rösta med hjälp av ett bud, behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller beställa från en församling. Du hittar din församling på webben.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

För att brevrösta, behöver du ett brevröstningspaket, som du kan hämta eller beställa från en församling. Du hittar din församling på webben. Du kan brevrösta när du fått ditt röstkort och fram tills dess att brevet kan beräknas komma fram till stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Om du tappat bort ditt röstkort

Har du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända dig till en församlings- eller pastorsexpedition för att få ett nytt utskrivet. Beställer du via webb/telefon skickas röstkortet till din folkbokföringsadress. Beställer du på plats behöver du ha med dig en ID-handling.

Mer information om röstkortet och för att beställa ett nytt röstkort finns på sidan om röstkortet.

Källa: Svenskakyrkan.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS