Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

pixabay

Sommarvärmen är på intåg i de flesta delar i landet och flera verksamheter har eller planerar öppnandet av sina verksamheter inför säsongen. Länsstyrelserna har glädjande sett flertalet verksamheter som utgjort goda exempel, där man i sitt förberedelsearbete inför sommaren, dragit lärdom av förra sommarens erfarenheter.

Under vecka 20 har länsstyrelserna fokuserat på tillsyn av säsongsbetonade verksamheter men även genomfört många återbesök hos verksamheter med stort genomflöde av kunder och besökare. Länsstyrelserna bedömer att många verksamheter som öppnar inför sommaren har dragit lärdom av de smittförebyggande rutiner verksamheterna vidtog under föregående sommar när den tillfälliga covid-19-lagen inte fanns. Det skapar goda förutsättningar för verksamheterna att anpassa sina verksamheter utifrån gällande begränsningar.

Inför årets öppningar har länsstyrelserna sett att flera verksamheter fört dialog med regionens smittskydd redan i ett tidigt stadie för att få vägledning i hur verksamheten kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för att bedrivas på ett smittsäkert sätt. Många verksamhetsutövare vänder sig också till länsstyrelserna för rådgivning.

Vi ser flera exempel där verksamhetsutövare valt att ta ett utökat ansvar för sin verksamhet som sträcker sig längre än de begränsningar covid-19-lagen innefattar. En del verksamheter har valt att stänga vissa delar av verksamheten då man inte ansett sig kunna ge förutsättningar för ett gott smittskydd i dessa delar. Vi har under en längre tid sett att verksamheter är snabba på att åtgärda eventuella brister och att många aktivt söker vår rådgivning när det finns osäkerheter, vilket tyder på att det finns en hög vilja att göra rätt och följa gällande lagstiftning, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Samtidigt rapporterar länsstyrelserna även om att det under tillsyn framkommit att sommarpersonal inom säsongsrelaterade verksamheter i vissa fall brister i sin kunskap gällande smittförebyggande rutiner och åtgärder som verksamheten måste vidta enligt den tillfälliga covid-19-lagen. För att försöka möta det informationsbehovet har länsstyrelserna ökat sin rådgivning och dialog med verksamhetsutövare som bedriver verksamhet på turisttäta orter runt om i landet.

Lättnader för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

En utmaning länsstyrelserna ser är att informera och vägleda verksamheter, men även allmänheten, kring nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som träder ikraft den första juni. En vanligt förekommande missuppfattning är att ändringarna även gäller för privata sammankomster.

Flera lokaluthyrare hör av sig för att få klarhet i vad som gäller för privata tillställningar efter första juni och de uppger att väldigt många kunder blir irriterade när de får besked om att nuvarande begränsning på maximalt 8 deltagare kvarstår, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn­­, avslutas pressmeddelandet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 20.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS