Malmö Konsthall belyser den romska Förintelsen i ny utställning

Ceija Stojka

Malmö Konsthall inleder 2021 med en utställning med Ceija Stojka – en av de första romska konstnärer att skildra Förintelsen. Med utställningen vill Malmö Konsthall också sätta fokus på romsk kultur och historia i Sverige.

Ceija Stojka (1933–2013), uppvuxen i en kringresande romsk familj i Österrike, var knappt tio år gammal när hon blev deporterad till Auschwitz med sin mamma och andra familjemedlemmar. Hon överlevde tre koncentrationsläger (Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück and Bergen-Belsen) innan befrielsen från nazisterna. Först närmare fyrtio år senare bröt hon tystnaden och började, som en av de första romska kvinnor någonsin, berätta om sina minnen och upplevelser av Förintelsen under den nazistiska regimen. I flera böcker och över tusen målningar och teckningar har hon skildrat sin barndom.

I utställningen på Malmö Konsthall presenteras cirka 140 verk, tillsammans med hennes texter. Styrkan i hennes verk ligger i hur hon låter ord och färg skildra ett barns känslor och upplevelser av Förintelsen. ”Auschwitz sover bara”, skrev Ceija Stojka 1994 på baksidan av en av sina målningar. För henne var det viktigt att inte glömma, och att påminna kommande generationer om att det kan hända igen.

Satsningar för att motverka rasism

Utställningen görs i samarbete med Ceija Stojka International Fund och i dialog med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö. Malmö Konsthall vill under utställningsperioden göra extra satsningar för att motverka rasism och antiziganism i Malmö. I samarbete med Romska Kulturcentret i Malmö bjuder Konsthallen på ett omfattande program med musik, berättarvisningar, helgverkstäder och föredrag för att uppmärksamma romsk historia och kultur. Programmet inleds på Förintelsens minnesdag, den 27 januari, med en ljusmanifestation på Konsthallstorget. Samma dag bjuder Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer på program på Konsthallen i samarbete med RIKC.

Konsthallen kommer under utställningsperioden också att bedriva en omfattande pedagogisk verksamhet riktad till högstadium och gymnasium.

Utställningen med Ceija Stojka blir den första stora presentationen av hennes verk i Sverige. Den är en del av Öppna Malmö – Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism 2020–2022.

Källa: Malmö stad

Ceija Stojka

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu